Organizace EVVO v Libereckém kraji

Kalendář akcí

Další akce

21.3.Světový den lesů - 21. březen

Zachovat les potomstvu - pravděpodobně z toho důvodu vznikla iniciativa, která určila 21. březen za Světový den lesa. Více
 

Aktuality

Nadace pomůže školám s ekologickou výchovou
6.1.2016

Nadace pomůže školám s ekologickou výchovou

Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor vyhlásila již čtrnáctý ročník grantového programu ekologické výchovy dětí. Podporovány jsou projekty škol i organizací pracující s mládeží, které mají za cíl prohlubovat vztah nejmladší generace k přírodě. Žádosti, které jsou k dispozici na internetových stránkách nadace, je možné zasílat až do konce ledna. „Projekty by měly klást důraz na práci v terénu. Míněna je například výzkumná práce, pozorování živočichů či rostlin, péče o přírodní zajímavosti, ekosystém lesa, regionální problémy a podobně. Důraz je kladen i na samostatnou aktivitu dětí. Přednost bude dána projektům s přímou vazbou na Jizerské hory,“ říká Ondřej Petrovský, ředitel nadace.

Více
 
Dotace na zájmové kroužky v oblasti životního prostředí
6.1.2016

Dotace na zájmové kroužky v oblasti životního prostředí

Mezi myslivecké, rybářské a včelařské kroužky a oddíly pracující v oblasti životního prostředí rozdělil kraj celkem 454 tis. Kč. Dotace pro celkem 13 organizací byly schváleny na listopadovém zasedání zastupitelstva.

Více
 
Co se Nadaci pro záchranu a obnovu Jizerských hor v roce 2015 povedlo
6.1.2016

Co se Nadaci pro záchranu a obnovu Jizerských hor v roce 2015 povedlo

Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor, která byla založena již v roce 1993, pomáhala letos intenzivně přírodě i lidem. Na dobročinné projekty přispěla minulý rok částkou 1 745 748,- Kč a v roce letošním doposavad 1 196 540,- Kč. „Díky příspěvkům našich dárců včetně členů Klubu přátel Nadace jsme například pomohli s revitalizací rašelinišť, protipovodňovými projekty, výzkumem chráněné střevle potoční, mezinárodní nocí pro netopýry, Mariánskou sklářskou poutí, řadou ekovýchovných projektů, zprůchodněním toku Smědé, výsadbami původních druhů dřevin, knihou Jizerské hory – o lesích, dřevě a ochraně přírody, Kalmanachu 2015 nebo časopisu Krkonoše-Jizerské hory,“ popsal Ondřej Petrovský, ředitel nadace.

Více
 
Nový grantový program Zelené oázy Nadace Partnerství a společnosti MOL
7.10.2015

Nový grantový program Zelené oázy Nadace Partnerství a společnosti MOL

Zelené oázy  nový grantový program Nadace Partnerství a společnosti MOL na podporu projektů, které pomohou navrátit zeleň a vodní prvky do urbanizovaného prostoru. Jedná se například o tvorbu nebo úpravu přírodních zahrad, veřejných prostranství se zelení nebo přírodně hodnotných lokalit, o úpravy studánek a pramenů a o projekty na sběr a využití dešťové vody. O granty ve výši až 140.000 Kč mohou obce, školy, spolky a další organizace žádat od 21. září do 6. listopadu. Mezi úspěšné projekty se rozdělí celkem 1.400.000 Kč. 

Více
 
 
Liberecký kraj, odkaz se otevře v novém okně
Liberecký kraj - cestou necestou, odkaz se otevře v novém okně
Geoportal, odkaz se otevře v novém okně
Záchranné stanice pro handicapované živočichy
IQ LANDIA, odkaz se otevře v novém okně
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
tel.: +485 226 612
Další kontakty
 
load