Nový Akční plán EVVO Libereckého kraje na období 2016 - 2020

Nový Akční plán EVVO na období 2016 - 2020 schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém zasedání dne 21. června 2016 usnesením č. 365/16/ZK.

Akční plán je nosným materiálem pro rozvoj EVVO na území Libereckého kraje a byl zpracován z důvodu potřeby konkretizace jednotlivých opatření a také částečných změn  v pojetí struktury EVVO v Libereckém kraji.

Na jeho zpracování se podílely významné subjekty, které poskytují služby EVVO na území Libereckého kraje (nevládní neziskové organizace, příspěvkové organizace, veřejná správa, nadační fond...). Pomocí cílených rozhovorů se podařilo získat poměrně jasný přehled potřeb a očekávání těchto organizací v oblasti podpory EVVO Libereckým krajem a jeho příspěvkovou organizací STŘEVLIK. z těchto diskuzí vyplývají navrhovaná opatření , která jsou v AP EVVO pro období 2016 - 2020 popsána.

ikona souboruAkční plán EVVO LK na období 2016 - 2020

15.9.2016 10:46:17 | přečteno 258x | lena
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
tel.: +485 226 612
Další kontakty
 
load