Nová Koncepce EVVO pro období 2011 - 2020 a Akční plán pro období 2011 - 2013

Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo na svém zasedání dne 22. června 2010 usnesením č. 201/10/ZK nosný materiál pro rozvoj environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Libereckém kraji pro období 2011 - 2020.

Na jeho přípravě se již od června 2009 mohli podílet všichni zájemci z Libereckého kraje.

Vlastnímu zpracování předcházela ikona souboruAnalýza plnění cílů Koncepce EVVO v období 2003 - 2009 a ikona souboruSWOT analýza k situaci v této oblasti vzdělávání v Libereckém kraji.

Společně s novou Koncepci EVVO Libereckého kraje pro období 2011 - 2020 byl schválen také Akční plán EVVO pro období 2011 - 2013. Oba základní materiály můžete nalézt ikona souboruZDE

12.7.2010 15:34:28 | přečteno 3810x | lena
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
tel.: +485 226 612
Další kontakty
 
load