Lesní mateřské školky

Asociace lesních mateřských škol (dále Asociace lesních MŠ)  je akreditovaná vzdělávací instituce, která sdružuje organizace i jednotlivce usilující o přímý kontakt předškolních dětí s přírodou. Od svého vzniku v roce 2011 Asociace lesních MŠ napomáhá rozvoji organizací, které se této činnosti s dětmi systematicky věnují. Zároveň usiluje o uznání lesní mateřské školy jako plnohodnotné formy předškolního vzdělávání a to jak u široké veřejnosti, tak u zákonodárců a státní správy. 

Dlouhodobou vizí Asociace lesních MŠ je ukotvení lesních mateřských škol a dalších forem venkovního vzdělávání v kurikulu a právním řádu České republiky. K tomuto cíli Asociace lesních MŠ směřuje tím, že

  • realizuje výzkum zaměřený na přínosy pravidelného kontaktu dětí s přírodou
  • jedná se zákonodárci a zástupci státní správy
  • podílí se na osvětě v oboru
  • nabízí know-how zájemcům o realizaci vzdělávání formou lesní mateřské školy.

Asociace byla registrována jako občanské sdružení dne 19. ledna 2011.

V tuto chvíli registruje Asociace lesních MŠ 115 členských organizací. 

Mapa lesních školek

Kontakt:
Asociace lesních MŠ
Šlikova 47
169 00 Praha 6
IČ: 22907122
Transparentní účet: 2300115060/2010

http://lesnims.cz/

 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
tel.: +485 226 612
Další kontakty
 
load