M.R.K.E.V.

Metodika a Realizace Komplexní Ekologické Výchovy

Celorepublikový projekt na podporu ekologické výchovy na základních a středních školách, jehož cílem je:

  • Rozvoj školního a mimoškolního vzdělávání v oblasti ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty
  • Podpora vytváření a realizace školních programů ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty

Projekt M.R.K.E.V. je od roku 2001 celorepublikově koordinován Sdružením středisek ekologické výchovy Pavučina. Krajským koordinátorem pro Liberecký kraj je DIVIZNA - Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec, která úzce spolupracuje s rezortem životního prostředí a zemědělství Libereckého kraje.

Co lze získat zapojením do projektu M.R.K.E.V.?

  • Informace o publikacích, metodických materiálech a pomůckách k ekologické výchově, řada z nich je školám zasílána zdarma
  • Pozvánky na semináře pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a jiné zajímavé akce
  • Pravidelné informace o aktivitách středisek ekologické výchovy
  • Časopis pro ekogramotnost Bedrník
  • Inspiraci a pomoc při přípravě školního vzdělávacího programu na škole
  • Možnosti k vzájemné výměně zkušeností
  • Informace o finančních zdrojích na podporu ekologické výchovy
  • Jednou ročně je pořádána krajská konference k ekologické výchově na základních a středních školách tzv. Liberecká MRKEV

Členem sítě M.R.K.E.V. se může stát každá škola - tedy i ta, která s ekologickou výchovou teprve začíná nebo její realizaci plánuje.

Síť M.R.K.E.V. je podporována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Přihlášky do sítě a další informace jsou k dispozici na www.zooliberec.cz/divizna/sit-skol-mrkev/

Bližší informace můžete získat také u Lenky Dědkové dedkova@zooliberec.cz nebo Aleše Kočího koci@zooliberec.cz z DIVIZNY - Městského střediska ekologické výchovy při ZOO Liberec, tel. 482 712 982

 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
tel.: +485 226 612
Další kontakty
 
load