MRKVIČKA

Projekt na podporu předškolní ekologické výchovy. Jeho cílem je vytvářet metodické a informační zázemí pro pedagogické pracovníky.

Co může mateřská škola účastí v Mrkvičce získat?

  • Pravidelné rozesílky informací (o nových publikacích a pomůckách, seminářích, projektech, akcích pro veřejnost, možnostech financování ekologické výchovy...) a výukových materiálů. Publikace a metodické pomůcky jsou často poskytovány zdarma.
  • Možnost účasti na seminářích v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (např. Využití divadelně-dramatických prvků jako motivace k ekologické výchově, Ekovýchovný den v MŠ, Komunikační dovednosti předškolních pedagogů).
  • Exkurze do středisek ekologické výchovy, mateřských škol, které se ekologickou výchovu dlouhodobě zabývají, či na zajímavá místa vhodná k výletům do přírody (např. naučné stezky).
  • Konzultace při přípravě a realizaci školního vzdělávacího programu.
  • Možnosti k vzájemné výměně zkušeností.
  • Vyvrcholením projektu je každoročně krajská konference k ekologické výchově v mateřských školách Liberecká Mrkvička.

Projekt MRKVIČKA je koordinován rezortem zemědělství a životního prostředí Libereckého kraje.

Realizátorem projektu je od ledna 2007 Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje (STŘEVLIK). U vzniku projektu v roce 2004 a vlastní realizace v prvních letech stála Společnost pro Lužické hory, která na projektu spolupracuje dodnes. Odborným garantem projektu je Mgr. Jana Modrá.

Ke konci roku 2011 měla síť Mrkvička v Libereckém kraji celkem 78 členů (76 mateřských škol a 2 dalších neziskových organizací zabývajících se ekologickou výchovou).

Od roku 2008 je projekt rozšířen po celé ČR. Celorepublikově je koordinován Sdružením středisek ekologické výchovy Pavučina.

Do Mrkvičky se mohou zapojit mateřské školy i jiné organizace věnující se ekologické výchově předškolních dětí. Projekt je otevřen i pro ty, kteří by chtěli s ekologickou výchovou začít.

Průběžné informace k projektu naleznete na internetových stránkách Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje www.strevlik.cz pod odkazem MRKVIČKA nebo u Mgr. Evy Vlachové ze Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje, tel.: 482 360 020, 482 360 011, e-mail: eva.vlachova@strevlik.cz

 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
tel.: +485 226 612
Další kontakty
 
load