Program Škola pro udržitelný život

Do tohoto programu se mohou přihlásit školy, které chtějí spolupracovat na společných projektech s obcí, aktivními občany či místními iniciativami. Cílem konkrétních aktivit je přispět ke zlepšení okolí školy či obce, upevňovat vztahy učitelů a žáků, vztahy obce, školy a veřejnosti. Cílem programu Škola pro udržitelný život je otevřít školu směrem k místní komunitě prostřednictvím praktických projektů. Jeho úkolem je zapojit veřejnost do konkrétních činností, které vedou ke zlepšení životního prostředí.

Řadě aktivních učitelů a žáků není lhostejný stav okolí jejich školy či nějakého jiného místa a jsou ochotni pro to něco udělat. Něco opravit či vybudovat, a to tak, aby to sloužilo nejen škole, ale i lidem z širokého okolí. Právě pro ně je připraven tento program, který vedle finanční podpory nabízí i metodickou pomoc.

Program je koordinován Nadací Partnerství a ekocentrem SEVER Horní Maršov. Neprobíhá pouze u nás, ale také ve Velké Británii a Polsku.
Generálním partnerem je společnost TOYOTA Motor Czech spol. s r.o. Do programu přispívá od roku 2008 i Liberecký kraj. Díky jeho podpoře může v našem kraji začít více projektů.

Příklady realizovaných projektů

● Široké spektrum úprav školních zahrad, dvorů a jiných koutů v okolí školy, ale i například parků či dalších míst v obci, tak aby lépe sloužily a byly více využívány

● Úprava a údržba zanedbaného pomníku slavného místního rodáka včetně jeho okolí či jiného významného místa

● Naučné stezky seznamující s historií, přírodou, různými zajímavostmi…

● Zavádění biopotravin a regionálních výrobků do stravování a jejich propagace

Pro Liberecký kraj koordinuje Školu pro udržitelný život Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec - SEV DIVIZNA.

Aktuální informace pro Liberecký kraj najdete na http://www.zooliberec.cz/divizna/skola-pro-udrzitelny-zivot/

Stránky projektu naleznete na www.skolaprozivot.cz

Školy mohou dostat grant na podporu spolupráce žáků, rodičů a celé obce

I letos podpoří Nadace Partnerství a Středisko ekologické výchovy SEVER školní projekty vznikající za spolupráce žáků, rodičů, obce a další veřejnosti. Žáci tak mají možnost zapojit se do konkrétních změn v jejich obci a naučit se spolupracovat s ostatními partnery, kteří se na projektu podílejí. Finanční podporu ve výši až 55 000 korun mají možnost získat všechny školy zapojené do sítě Škol pro udržitelný život. Generálním partnerem programu Škola pro udržitelný život je společnost Toyota Motor Czech spol. s r.o.
23.3.2011 13:24:59 | přečteno 2114x | lena | Celý článek
 

Program Škola pro udržitelný život v roce 2010

ŠUŽ - koutek splněných přání
Cílem programu Škola pro udržitelný život je otevřít školu směrem k místní komunitě prostřednictvím praktických aktivit. Jeho úkolem je zapojit veřejnost do konkrétních činností, které vedou ke zlepšení životního prostředí.
16.4.2010 11:17:49 | přečteno 2101x | lena | Celý článek
 

Školy získaly granty na rozvoj svého okolí

Posláním programu Škola pro udržitelný život je vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje a zapojení veřejnosti do konkrétních akcí směřujících ke zlepšení životního prostředí. Do programu se mohou přihlásit školy, které chtějí spolupracovat s obcí, aktivními občany, místními iniciativami a dalšími partnery na realizaci společných projektů, které přispějí ke zlepšení stavu životního prostředí, zlepšení vztahu učitelů a žáků, vztahů obce, školy a veřejnosti.
15.6.2009 11:05:18 | přečteno 2890x | lena | Celý článek
 
15.6.2009 10:57:58 | přečteno 2890x | lena
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
tel.: +485 226 612
Další kontakty
 
load