Zajímavosti

Značka spolehlivosti

AVPO

Značka spolehlivosti (označení Spolehlivá veřejně prospěšná organizace) vznikla v reakci na poptávku dárců a neziskových organizací. Jejím účelem je poskytnout potenciálním dárcům i široké veřejnosti informaci o tom, že veřejně prospěšná organizace řádně hospodaří se svěřenými prostředky, které transparentně a adekvátně využívá k naplňování svého deklarovaného poslání. Značka spolehlivosti tak má ambici stát se významným samoregulační nástrojem, který v českém neziskovém sektoru doposud chybí.

12.5.2015 16:00:17 | přečteno 762x | lena | Celý článek
 

Výstava Chraňme aleje - pro zachování typického rázu české krajiny

.

Krajina bez alejí by byla jako obraz bez rámu. Jak vznikly aleje? Jsou něčím užitečné? Představují stromy kolem silnic problém? Jak aleje chránit? Aleje jako inspirace umělců...  

12.3.2015 11:34:29 | přečteno 760x | lena | Celý článek
 

Fairtradová města a školy

Fairtrade logo

Kampaň Fairtradová města je mezinárodní iniciativou označování míst, kde je podporován fair trade. Cílem kampaně je osvěta o fair trade a podpora prodeje fairtradových výrobků v daném místě. O titul se mohou ucházet nejen města či malé obce, ale i školy, univerzity, církve a náboženské obce.

18.12.2014 13:53:33 | přečteno 904x | lena | Celý článek
 

Sázíme stromy - pro nás, pro planetu

Sázíme stromy

Připojte se k nám! Sázíme stromy a keře na místech, která pečlivě vybíráme s obecními úřady a dalšími majiteli. Do sázení zapojujeme místní školy, spolky, dobrovolníky a znevýhodněné občany. Fungujeme jako prostředník mezi sponzory, lesními a okrasnými školkami, městskými úřady a dobrovolníky. Naším hlavním posláním je obnovovat a vysazovat nové áleje stromů, sázet remízky, doplňovat stromy do sadů a sázet stromy a keře všude tam, kde to dává smysl. Naším záměrem je podpořit vědomí, že pro naši přírodu můžeme jednoduchým způsobem udělat hodně dobrého.

9.12.2014 11:59:19 | přečteno 1012x | lena | Celý článek
 

Mezinárodní den hor - 11. prosinec

Mezinárodní den hor

Na 11. prosince připadá mezinárodní den hor. Patří k relativně mladým svátkům, protože jej jako významný den vyhlásilo OSN teprve v roce 2003. Smyslem tohoto dne je podpora trvale udržitelného rozvoje hor a horských oblastí. I za cenu omezení turistiky. Svátek navazuje na Mezinárodní rok hor, který se konal od 11.12.2001 do 11.12.2002. Tento rok byl OSN vyhlášen z iniciativy organizace pro zemědělství a výživu. 

4.12.2014 9:47:58 | přečteno 904x | lena | Celý článek
 

Světový den vědy pro mír a rozvoj - 10. listopad

Světový den pro mír a rozvoj 2014

Světový den vědy pro mír a rozvoj vyhlásilo roku 2001 UNESCO kvůli zvýšení informovanosti s problematikou získávání prostředků pro vědecké účely, ale také informace o tom jak je věda prospěšná pro veřejnost. Každá vyspělá společnost by měla investovat do vědy a výzkumu, neboť právě v tomto odvětví vznikají inovace a nové objevy, které přispívají k rozvoji společnosti.

1.11.2014 23:31:17 | přečteno 1123x | lena | Celý článek
 

Mezinárodní den bez pesticidů - 3. prosinec

Den bez pesticidů

Mezinárodní den bez pesticidů je každoročně vyhlašován organizací PAN (Pesticide International Network). V tento den si připomínáme havárii, ke které došlo v noci 3. prosince 1984, v továrně na pesticidy v indickém městě Bhopálu.  

1.11.2014 23:02:31 | přečteno 1182x | lena | Celý článek
 

Světový den zdraví - 7. duben

den zdraví

U příležitosti výročí založení Světové zdravotnické organizace (WHO) probíhá každoročně vždy 7. dubna Světový den zdraví, při kterém se WHO snaží zaměřit pozornost na vybrané klíčové priority veřejného zdraví. Kampaň světového dne zdraví je v letošním roce 2015 věnována velmi obsáhlému a aktuálnímu tématu bezpečnosti potravin.

27.3.2014 14:05:50 | přečteno 1431x | sasa | Celý článek
 

Patroni potoků

138 - Jaroslav Moravec - Potůčková

Patronáty nad potoky mají tradici v několika sousedních zemích a první projekt vznikl už i v České republice. Skupina lidí – místní obyvatelé, zájmový kroužek, rodiče s dětmi či aktivní senioři – se ujme vybraného úseku potoka či říčky a pomůže jej vrátit do přírodě blízké podoby. Poté o tuto lokalitu pečuje, chrání ji, vede k zájmu a péči o ni i ostatní. Díky tomu tak v dané obci či městě vznikne zajímavá lokalita, která se stane například cílem procházek či školních exkurzí. Navíc tak místo získá lepší přírodní i společenskou hodnotu. Tyto drobné revitalizace mají význam i z hlediska ochrany před povodněmi.

20.3.2014 15:08:32 | přečteno 1527x | lena | Celý článek
 

Adopční program Návrat lososů

Adopční program Návrat lososů spustila Správa Národního parku České Švýcarsko spolu s Českým rybářským svazem, obecně prospěšnou společností České Švýcarsko a norskou značkou konzervovaných ryb King Oscar v roce 2009. Veřejnost do dnešní doby adoptovala bezmála 7 tisíc lososů. V roce 2013 se hlavním firemním partnerem stala společnost MAKRO. 

19.3.2014 15:47:37 | přečteno 1367x | lena | Celý článek
 
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
tel.: +485 226 612
Další kontakty
 
load