Naučnou stezkou „Ještědské vápence“

květnaté bučiny
V sobotu 27. května se konala botanická exkurze napříč Ještědským hřbetem po naučné stezce „Ještědské vápence“, kterou vybudoval v roce 2003 Jizersko-ještědský horský spolek. Pořadatelem byla ekoporadna Orsej při Společnosti pro Jizerské hory, o.p.s. za skvělého vedení RNDr. Jarmily Sýkorové.

Počátek exkurze byl na autobusové zastávce v Jiříčkově, odkud jsme se vydali podhorskými květnatými loukami k Padouchovu. Pro nepříliš příznivé počasí jsme si zkrátili cestu přímo na Vápenici - vápencový ostroh, který byl v 60. letech zalesněn nevhodnou smrkovou monokulturou. Na příkrých svazích se dochovaly ještě poslední zbytky původních bučin, ve vrcholové části pak nezalesněná světlina - poslední důkaz bývalého druhového bohatství této lokality, kde se ve výšce 711 m n.m. dlouhodobě sleduje vzácná teplomilná nelesní vegetace. Jmenujme např. kontryhel sivý, vítod chocholatý, tařici kališní, netřesky, přežívající populaci vstavače mužského a v časném podzimu potom vzácný hořec brvitý.
Další zastavení bylo v nejvyšším bodě naší cesty, na Pláních, kde jsme se krátce občerstvili a pokračovali dále květnatými bučinami s kyčelnicí devítilistou, mařinkou vonnou, žindavou evropskou a dalšími typickými druhy. Zaujal nás nakvétající hlístník hnízdák - saprofytická orchidej i kapradina laločnatá, jejíž listy zůstávají sytě zelené po celou zimu.
Poslední zastávkou byl vápencový tzv. Panský lom s rašícím prstnatcem Fuchsovým, vápnomilnou kapradinou bukovincem jedlovým a drobnými zástupci rodu hruštička.
Naše putování jsme zakončili na tramvajové zastávce na Spáleništi v Horním Hanychově. Od chaty na Pláních se počasí začalo umoudřovat a bylo proto škoda, že ranní nepřízeň odradila mnohé účastníky. Děkuji paní Dr. Sýkorové, že vedla exkurzi i v této komorní atmosféře a že nám přiblížila botanicky velmi hodnotné lokality! Doufejme, že k naší příští návštěvě bude počasí vlídnější!

Naučnou stezkou Ještědské vápence

květnaté bučiny

květnaté bučiny

 
nad mařinkou vonnou (Gallium odoratum)

nad mařinkou vonnou (Gallium odoratum)

 
podhorské louky kolem Padouchova

podhorské louky kolem Padouchova

 
vstavač mužský (Orchis mascula) na Vápenici

vstavač mužský (Orchis mascula) na Vápenici

 
začátek exkurze v Jiříčkově

začátek exkurze v Jiříčkově

 
 
29.5.2006 15:36:56 | přečteno 2703x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
tel.: +485 226 612
Další kontakty
 
load