Aktuality

21. 3. 2017

Granty Libereckého kraje na ekovýchovu a zájmové kroužky

Sázení stromů v lesoparku
Na činnost středisek ekologické výchovy, různorodé ekovýchovné akce, projekty a materiály, ale také na dlouhodobou práci mysliveckých, rybářských a včelařských kroužků a oddílů mladých ochránců přírody jsou určeny dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, z programů 8.1 a 8.4. 
 
22. 2. 2017

„Musíme to uklidit!“ zní od ochránců přírody

.

Organizátoři dobrovolnické akce Ukliďme svět, ukliďme Česko spouští novou soutěž s označováním míst, které je třeba uklidit. Soutěž proběhne na Instagramu. Účastníci, kteří poukáží na místa vhodná k úklidu, mohou vyhrát kompaktní fotoaparát. Vyfocená místa budou inspirací pro dobrovolnické úklidy. Na registraci úklidů je nyní pravý čas.

 
15. 2. 2017

ŠKODA AUTO a.s. vyhlašuje regionální grantové programy pro rok 2017

V rámci 5. ročníku grantových programů ŠKODA AUTO a.s. rozdělí 4,8 mil. Kč na vzdělávací, sociální, komunitní a environmentální projekty v regionech, kde má výrobní závody.

 
6. 2. 2017

Pozvánka na výstavu Atlas životního prostředí v Libereckém kraji

výstava Atlas ŽP nový   pozvánka
Zveme Vás na výstavu věnované nové publikaci "Atlas životního prostředí v Libereckém kraji", kterou vydal resort životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova Libereckého kraje.
 
2. 2. 2017

Dnes slavíme Světový den mokřadů

.

Rozsáhlé komplexy subalpínských mokřadů náležejí mezi nejpozoruhodnější biotopy Krkonoš. Největší rašeliništní komplexy náhorní planiny východních a západních Krkonoš - Úpské rašeliniště a Pančavská louka - byly v roce 1993 zařazeny mezi nejvýznamnější mokřady světa v rámci tzv. Ramsarské úmluvy. Právě z iniciativy Ramsarské úmluvy se slaví 2. únor jako Světový den mokřadů.

 
31. 1. 2017

Čmelák zveřejnil aktuální nabídku programů ekologické výchovy

.

Lesní naučná stezka, mokřadní park, orchidejová louka, vznikající lesní divočina nebo džungle na okraji města. To jsou některá z míst, kde se budou ekovýchovné programy v této sezóně opět odehrávat. V roce 2016 se jich zúčastnilo 1124 dětí z různých koutů Libereckého kraje.

 
6. 1. 2017

Pozvánka na akreditovaný seminář

DOTEK – Dům obnovy tradic, ekologie a kultury, Horní Maršov, východní Krkonoše zve všechny zájemce na akreditovaný seminář na téma: Storytelling – Jak vychovávat příběhem.

 
6. 1. 2017

Na ekologickou osvětu zejména ve školách půjde 35 milionů korun. Ministr Brabec schválil 31 projektů

Ministr Richard Brabec schválil dotace pro 3 desítky projektů z Národního programu Životní prostředí zaměřených na environmentální vzdělávání (EVVO). O tyto projekty měli žadatelé z řad škol, vzdělávacích center, ekocenter, ale i měst a obcí velký zájem. Státní fond životního prostředí ČR přijal žádosti za víc než 93 milionů korun, což bylo čtyřikrát více než původně vymezené prostředky.

 
6. 1. 2017

Vyhlášení grantového programu ekologické výchovy dětí

Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor vyhlásila další ročník grantového programu ekologické výchovy dětí v Libereckém kraji. Žádosti o dotace je možné podávat až do konce ledna 2017.

 
2. 12. 2016

Zpráva o podzimním úklidu Českého ráje

V říjnu proběhl již 19. ročník posezónní akce „Podzimní úklid Českého Ráje“, kterou pořádá outdoorová agentura Outdoor Discovery. Jedná se o třídenní pracovní aktivitu zaměřenou na odstraňování erozních škod na značených stezkách, úklid nepořádku po turistech, likvidaci černých skládek po místních nebo i na ochranu krajinného rázu regionu.
 
1 2 3 4 5 6 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 154 starší
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
tel.: +485 226 612
Další kontakty
 
load