9. ročník soutěže k Mezinárodnímu dni

Liga na ochranu zvířat ČR, organizace Liberec vyhlašuje: 9. ročník soutěže k Mezinárodnímu dni zvířat pro žáky základních škol v oboru výtvarném a literárním.

Liga na ochranu zvířat ČR, organizace Liberec
Vítězná 19, 460 01 Liberec 1, tel: 604239524

Mikroazyl pro kočky
Dvořákova 4, 460 01 Liberec 1, tel: 482 710 197,
Internet: http://kocky.ok.cz/, email:kocky@ok.cz
IČO: 65100689, bankovní spojení: 805 800 283/0300

Liga na ochranu zvířat ČR, organizace Liberec

vyhlašuje

9. ročník soutěže k Mezinárodnímu dni zvířat

pro žáky základních škol v oboru výtvarném a literárním

Soutěž se koná s podporou Libereckého kraje, resortu rozvoje venkova, zemědělství, životního prostředí a informatiky.

Vyhodnocení soutěže a ocenění nejlepších prací proběhne

dne 30. září 2006 v 10.00 hod

ve velkém konferenčním sále Krajské vědecké knihovny v Liberci.

Záštitu nad soutěží převzal pan Radim Zika, náměstek hejtmana Libereckého kraje, pověřený vedením resortu rozvoje venkova, zemědělství, životního prostředí a informatiky. Žádáme Vás laskavě o sdělení (písemně, telefonicky nebo e-mailem), zda se žáci vaší školy soutěže zúčastní.

Předem Vám děkujeme za projevený zájem a jsme s pozdravem
Za Ligu na ochranu zvířat ČR, organizaci Liberec
Barbara Klímová
předsedkyně

Výtvarná a literární soutěž k Mezinárodnímu dni zvířat - podmínky soutěže

Slovesný projev

I. kategorie žáci 3. - 5. ročníků ZŠ
II. kategorie žáci 6. - 9. ročníků ZŠ

Jedna práce /poezie, próza/ v rozsahu nejvýše 4 strany strojopisu. Každá práce je napsána na zvláštním listě, označeném jménem žáka, školy a příslušnou kategorií.

Výtvarný projev

Jedná se o tyto formy: kresba, kombinovaná technika, počítačová grafika, tvorba prostorových objektů, keramika, fotografie aj.

I. kategorie žáci 1. - 2. ročníků ZŠ II. kategorie žáci 3. - 5. ročníků ZŠ
III. kategorie žáci 6. - 9. ročníků ZŠ

Zvláštní kategorii tvoří práce dětí MŠ a studentů SŠ.

Literární i výtvarné práce prosíme zaslat na adresu Ligy na ochranu zvířat ČR, Dvořákova 646/4, 460 01 Liberec 1, případně předat do Dětského oddělení Krajské vědecké knihovny v Liberci.

U žáků v posledním ročníku ZŠ prosíme uvést i civilní adresu, aby se neopakovaly případy, že žák není informován o tom, že je jeho práce vyhodnocena jako vítězná.

Téma pro oba obory: zvířata, vztah člověka a zvířete

Uzávěrka soutěže: 30.června 2006

Vytvořeno 19.6.2006 10:25:12 | přečteno 545x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load