DNY ZEMĚ 2006 V LIBERECKÉM KRAJI

Dvaadvacátého dubna oslavují lidé na celém světě Den Země - svátek naší modré planety. Svátek to není příliš starý, daly mu vzniknout studentské akce v USA v roce 1970. Oslavou Dne Země dokazují lidé na celém světě, že ochrana životního prostředí na Zemi jim není lhostejná. Na podporu způsobu života, který je pro naší planetu příznivější, se pořádají nejrůznější akce, pochody, koncerty, sázejí se stromy, čistí se a uklízí příroda. Resort rozvoje venkova, zemědělství, životního prostředí a informatiky Libereckého kraje se v letošním roce opět výraznou měrou podílí na oslavách Dne Země v našem kraji.

„Hlavní oslavy proběhnou v pátek 21. dubna v Tyršově parku v centru Jablonce nad Nisou a o den později v areálu Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje v Oldřichově v Hájích. Budou připraveny různorodé aktivity určené především dětem, nicméně i dospělí návštěvníci si budou moci vyzkoušet přírodovědná pozorování, práci s přírodními materiály a pobavit se při zajímavém doprovodném programu.
Náklady na tyto akce nejsou poprvé hrazeny z krajského rozpočtu. Jablonecký Den Země je podpořen z prostředků Evropské Unie a Ministerstva životního prostředí, přispělo také Město Jablonec nad Nisou, na oldřichovskou akci nám poskytl dotaci Státní fond životního prostředí, kraj hradí pouze 30 % vlastní podíl,“ přiblížil připravované oslavy Radim Zika, náměstek hejtmana pověřený vedením resortu rozvoje venkova, zemědělství, životního prostředí a informatiky.
Oslavy Dne Země 2006 probíhají také na dalších místech Libereckého kraje.
Ve Stráži pod Ralskem připravuje místní základní škola ve spolupráci s městským úřadem výstavu fotografií a výtvarnou soutěž pro děti s podtitulem „Stromy známé a neznámé.“
V Tanvaldu bude v rámci oslav připravena na sobotu 22. dubna řada tvůrčích dílniček, ve kterých si budou moci příchozí vyzkoušet práci s přírodními materiály. Pro nejmenší bude připraveno pohádkové divadelní představení.
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě připraví ve spolupráci s českolipským domem dětí a mládeže Libertin na dopoledne 22. dubna zajímavé soutěže pro děti. Pro dospělé bude připravena ochutnávka čajů či ukázky aranžování květin.
Bohatý program proběhne i v Českém ráji. Slavnostně bude otevřena naučná stezka Hruboskalsko. Od 24. do 30. dubna bude probíhat v rámci celosvětové akce Clean up the world úklid a svoz odpadků na celém území chráněné krajinné oblasti.
Tak rozsáhlé oslavy jsou umožněny především díky projektu Libereckého kraje Regionální systém environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Libereckého kraje, který byl podpořen z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů spolufinancovaného ze státního rozpočtu České republiky (Ministerstvo životního prostředí) a Evropského sociálního fondu v ČR.
Bližší informace o akcích můžete získat u Saši Vencové z odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí, tel. 485 226 671.
Pozvánky na Den Země v Jablonci n.N. a Den Země v Oldřichově v Hájích

Vytvořeno 21.3.2006 9:32:29 - aktualizováno 5.4.2006 9:44:15 | přečteno 624x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load