Džbán plný kultur - seminář pro pedagogy v Divizně

Akreditovaný seminář pro pedagogy představí metodické materiály pro přípravu a realizaci projektových dnů zaměřených na průřezová témata Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Environmentální výchova a Multikulturní výchova.

Materiály jsou věnovány osmi prioritním zemím české zahraniční rozvojové spolupráce. Skládají se z informací o daném státu, pozitivních a negativních stránkách země, jaké jsou zde problémy, jak jim ČR pomáhá. Součástí jsou i předměty a pomůcky z jednotlivých zemí dokreslené typickou národní hudbou.

Téma je určeno pro II. st. ZŠ a SŠ (pro nižší stupeň jako informační základ a inspirace pro rozvojový projekt).


Seminář proběhne v úterý 20. října od 13.00 do 17.00 hod v SEV Divizna v Liberci.

Lektoruje Mgr. Pavlína Vrbová z Agentury rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o.p.s.. Účastnický poplatek činí 200 Kč.

Na seminář je nutné se objednat dle podmínek uvedených na

http://www.zooliberec.cz/divizna/objednavkovy-formular/

Na těchto webových stránkách naleznete také další informace o aktivitách Divizny pro pedagogy i například o tom, jak se do ekocentra dostat.

Vytvořeno 15.9.2009 10:29:00 | přečteno 520x | Lenka Rychtaříková
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load