Navigace

Školy a pedagogové

 

Environmentální výchova: nové cesty

Konference a workshop, Sedmihorky 10.-13.9.2006

Pořádají:
Technická univerzita v Liberci, DIVIZNA, Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec, Liberecký kraj

Za podpory Evropského sociálního fondu v ČR a státního rozpočtu ČR (MŽP) v rámci projektu ORSEJ - Regionální systém environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Libereckého kraje.

Téma:

Od roku 1989 dosáhla v České republice environmentální výchova mnoha významných úspěchů. Environmentální výchova se stala povinnou součástí všech školních vzdělávacích plánu, na řadě škol má své koordinátory, žáci se s ní setkávají prostřednictvím desítek rozmanitých a nápaditých aktivit. Po patnácti letech máme příležitost k ohlédnutí a rozvaze: jak pokračovat dál? Co se dosud nepodařilo a mohlo by být výzvou pro další roky? Jaké cesty jsme ješte nevyzkoušeli?

Cílem konference a workshopu „Environmentální výchova: nové cesty“ je hledat společně na tyto otázky odpověď.

Příspěvky

Vítány jsou všechny příspěvky, které splňují požadavky některé z uvedených kategorií:

  • Teoretický příspěvek
  • Prezentace projektu
  • Film nebo animace
  • Dílna
  • Terénní exkurse

Teoretický příspěvek

Příspěvek by měl analyzovat současné problémy environmentální výchovy v České republice či jinak specifikovaném regionu a navrhnout možné cesty k jejich řešení. Ústní prezentace by měla mít délku zhruba 25 minut včetně případné diskuse. Příspěvek bude otištěn v konferenčním sborníku.

Prezentace projektu

Příspěvek by měl představit konkrétní projekt či projekty, který je podle autora v kontextu environmentální výchovy inovativní, originální, nerutinní. Příspěvek může prezentovat i projekty nedokončené či ještě ne zcela vyhodnocené, neměl by naopak představovat projekty, které jsou běžně nabízeny. Ústní prezentace by měla mít délku zhruba 25 minut včetně případné diskuse. Příspěvek bude otištěn v konferenčním sborníku. Formální pokyny pro autory příspěvku jsou přiloženy v závěrečné části tohoto textu.

Film nebo animace

Prezentovaný dokument by měl reprezentovat buď nový pohled na využití animací a videopomůcek v environmentální výchově, nebo by měl formou videoukázek a filmových sekvencí dokumentovat autorův inovativní projekt. Dokument by neměl vyžadovat doplnující komentář autora, může být ale propojen s vysvětlující digitální prezentací. Celý příspěvek by neměl trvat déle, než 15 minut, včetně prostoru pro případnou diskusi. Seznam filmu a animací bude součástí sborníku.

Dílna

V rámci dílny může autor aktivní formou pro skupinu 20-30 účastníku prezentovat své inovativní postupy a jednotlivé aktivity, které používá. Předpokládá se, že půjde buď o aktivity nové a dosud nepříliš známé či o interaktivní formou pojatou prezentaci nových metodických a didaktických postupu v environmentální výchově. Dílna by měla být dlouhá 1h nebo 1,5h. Seznam dílen bude součástí sborníku, autoři mají možnost do sborníku navrhnout doprovodné či vysvětlující texty.

Terénní exkurse

Přispěvatelé mohou navrhnout zařazení exkurse pro cca 20-30 osob na lokalitu dostupnou z místa konání konference. Očekávají se návrhy exkursí na místa či pracoviště, která fyzicky manifestují novost a originalitu postupu v environmentální výchově - ať již to jsou netradičně zpracované naučné stezky, netradičně zpracované interiéry a exteriéry středisek ekologické výchovy a škol, atd. Seznam exkursí bude součástí sborníku, autoři mají možnost do sborníku navrhnout doprovodné či vysvětlující texty.

Harmonogram

Do 15.5.2006

Zaslání návrhu svého příspevku do některé z uvedených kategorií. Návrh by měl mít podobu abstraktu (10-15 rádek stručně shrnujících obsah) pro kategorie Teoretický příspěvek, Prezentace projektu a Film nebo animace, pro kategorie Dílna a Terénní exkurse by mělo jít o krátký (10-15 řádek) popis vystihující obsah a hlavní myšlenky.

Z každého abstraktu by měl být zřejmý jeho vztah k tématu konference, tj. hledání nových postupu a řešení v environmentální výchově.

Do

Navrhovatelé příspěvku budou informováni o přijetí či 15.6.2006 zamítnutí svého návrhu. V případě přijetí budou doplněny informace o časovém zařazení příspěvku a o požadovaném formátu příspěvku do sborníku.

Do 30.7.2006

Zájemci o účast na konferenci se mohou hlásit a objednávat si ubytování a stravu.

Do 30.8.2006

Přispěvatelé v kategorii Teoretický příspěvek, Prezentace projektu a Film nebo animace zasílají svoji prezentaci na uvedenou adresu.

10.- 13.9.2006

Probíhá konference a workshop

Do 31.10.2006

Autoři zasílají své příspěvky
Jaro 2007

Vydání konferenčních sborníku.

Ubytování a poplatky

Ubytování i strava pro lektory i účastníky jsou plně hrazeny z prostředků projektu ORSEJ - Regionální systém environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Libereckého kraje, který byl podpořen z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů spolufinancovaného ze státního rozpočtu České republiky (Ministerstvo životního prostředí České republiky) a Evropského sociálního fondu v ČR. Účast na konferenci je zdarma. Lektorské odměny nebudou přidělovány.

Kontaktní údaje:

Zaslání návrhu příspěvku:

PhDr. Jan Čincera, Ph.D., Technická univerzita v Liberci, Fakulta pedagogická,
Katedra pedagogiky a psychologie, 1. máje 870/14, Liberec 3, 460 03
Příspěvky posílejte e-mailem na adresu: jan.cincera@tul.cz

Přihlášení se k účasti na konferenci (bez příspěvku):

Ing. Aleš Kočí, DIVIZNA, Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec,
Masarykova 1347/31, Liberec 1, 460 01.

Dotazy k ubytování a stravě

Jana Alexandra Vencová - koordinátor EVVO Libereckého kraje, tel: +420 485 226 671,
mobil: +420 739 541 670, e-mail: sasa.vencova@kraj-lbc.cz

WWW: https://www.ekovychovalk.cz

Vytvořeno 15.5.2006 13:27:30 | přečteno 4575x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load