Evropská rada přijala revidovanou strategii udržitelného rozvoje

Na přijetí nové Strategie udržitelného rozvoje EU (SUR) se na summitu Evropské rady v Bruselu shodli čelní představitelé států Evropské unie. Zelený kruh, asociace ekologických nevládních organizací, přivítal, že se rakouské předsednictví zasadilo o přijetí takovéto ambiciózní podoby strategie.

Pokud bude Evropa chtít nastoupit cestu udržitelného rozvoje, bude muset značně pozměnit vzorce své výroby a spotřeby. Přijetí nové ikona souboruStrategie udržitelného rozvoje je poměrně dobrým začátkem v těchto snahách, nic však není vyhráno. Úsilí se nyní musí upřít k důsledné implementaci, aby vše nezůstalo jen na papíře, říká Zuzana Drhová, ředitelka Zeleného kruhu.

Nová strategie vymezuje cíle a opatření pro oblasti energetiky, změny klimatu, dopravy, udržitelné výroby a spotřeby, využívání přírodních zdrojů, veřejného zdraví, sociální soudržnosti, chudoby a rozvojové pomoci. Zelený kruh doufá, že přijetí této ambiciózní strategie je známkou toho, že Lisabonské cíle budou sledovány v širším kontextu zásad udržitelného rozvoje. Evropská rada se nyní musí v dalších dvou letech postarat o řádnou implementaci nové strategie a o sledování pokroku ve stanovených cílech.

Zároveň je třeba upozornit na některé nedostatky nové Strategie udržitelného rozvoje. V řadě oblastí je cítit odpor ke stanovení konkrétních cílů a závazků. Evropská Rada například odmítla stanovit střednědobé a dlouhodobé závazky v oblasti snížování emisí skleníkových plynů. Rada rovněž nereagovala na výzvy ekologických nevládních organizací, aby přijala iniciativu při prosazování ekologické daňové reformy v členských státech EU. Nová SUR pouze vágně nabádá členské státy, že by měly přesunout daňové zatížení práce na využívání a spotřebu paliv a energií.

SUR dále zavazuje Komisi jednou za dva roky (poprvé v září 2007) vydávat zprávu o pokroku v naplňování SUR EU s použitím aktualizovaných sad indikátorů udržitelného rozvoje.

Kontaktní osoby: Ondřej Rut, OndrejRut@seznam.cz, Petra Kušková, petra.kuskova@ecn.cz, Lublaňská 18, 120 00 Praha 2, tel. 222 518 352, fax 222 51 8 319. www.zelenykruh.cz

zdroj: www.zelenykruh.cz

Vytvořeno 27.7.2006 8:46:13 | přečteno 512x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load