Fairtradová města startují v České republice

V České republice oficiálně odstartovala národní verze úspěšné mezinárodní kampaně Fairtrade Towns (Fairtradová města). Kampaň Fairtradových měst zaštítilo Ministerstvo životního prostředí ČR, koncept má také podporu Národní sítě Zdravých měst ČR.

Kampaň se neobrací jen na města a malé obce; status mohou získat i univerzity, školy či církve. Některá česká města (Brno, Litoměřice, Vsetín, Třebíč) fair trade podporují již nyní.

Fairtradové město je status určený městům podporujícím fair trade. Cílem kampaně je osvěta fair trade a podpora prodeje fairtradových produktů v daném městě. Pro města status představuje zajímavý marketingový nástroj, jehož prostřednictvím svým občanům a partnerům prezentují svou společenskou odpovědnost.

„Fairtradová města se během deseti let od svého založení stala mezinárodním hnutím, které v současné době zahrnuje více než 910 měst v 19 zemích světa. Očekává se, že v roce 2011 získá status jubilejní tisící město. Může se jím stát i některé z českých či moravských měst,“ říká Jiří Hejkrlík, předseda Asociace pro fair trade, která je garantem kampaně Fairtradových měst v ČR.

Koncept Fairtradových měst vznikl ve Velké Británii v roce 2001 a je populární především v západní Evropě. Mezi Fairtradová města patří např. Londýn, Liverpool, Manchester, Dortmund, Hannover, Brusel, Antverpy, Kodaň, Malmö, Dublin, Belfast, Florencie nebo Řím, ale i malá městečka a vesničky na venkově. Kampaň se postupně rozšířila i do Austrálie, Afriky, Kanady a USA, kde status získala města jako Vancouver nebo San Francisco.

Co status Fairtradových měst jeho držitelům přináší? Posílení dobrého jména u veřejnosti i partnerů a nástroj naplňování celosvětově uznávaných veřejných cílů podpory udržitelného rozvoje a odpovědné spotřeby. Poskytuje možnost pozitivního využití kupní síly veřejných institucí, pomáhá stimulovat trh s eticky obchodovanými produkty a nabízí potenciál navázání mezinárodní spolupráce s dalšími Fairtradovými městy. „Status přináší městům příležitost podpořit spravedlivý obchod, zasadit se o udržitelnou spotřebu, získat obraz společensky odpovědného města a pozornost médií. Jedná se o aktivitu, do které se v zahraničí rádi zapojují místní občané i organizace,“ shrnuje Stanislav Komínek, koordinátor kampaně ze Společnosti pro Fair Trade.

V České republice je koncept blízký např. městům, jako je Brno, Litoměřice, Třebíč nebo Vsetín, ve kterých je fair trade systematicky podporován již několik let. Česká města k podpoře fair trade často motivuje spolupráce s partnerskými městy.
„Město Litoměřice začalo fair trade podporovat minulý rok.

Nakupujeme fairtradové produkty pro občerstvení poskytované v kanceláři starosty, informujeme na webových stránkách města i na akcích pro veřejnost. Paralelně ve městě působí neziskové organizace, které se více či méně fair tradem zabývají. Vyústěním je zatím přistoupení Litoměřic k projektu Aware & Fair, od kterého si jednak slibujeme systematičtější a hlubší podporu uvedené problematiky a jednak aktivní spolupráci s partnerskými městy projektu - Hannoverem, Poznaní, Miškolcem a Blantyrem. Cílem je co nejdříve splnit pět kritérií a získat status Fairtradového města,“ říká Mgr. Marcela Trejbalová, koordinátorka projektu Aware & Fair za město Litoměřice.

Garantem kampaně v ČR je Asociace pro fair trade, hlavními koordinátory jsou Společnost pro Fair Trade a Ekumenická akademie Praha.

Zdroj: Moderní obchod

Vytvořeno 14.2.2011 15:23:23 | přečteno 903x | Lenka Rychtaříková
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load