Jizerky za humny

V rámci rozšíření a prohloubení spolupráce Správy chráněné krajinné oblasti Jizerské hory a základních škol i mimoškolních dětských organizací v našem regionu připravujeme 3.ročník celoročního ekologicko-výchovného programu pro základní školy, nižší ročníky víceletých gymnázií a mimoškolní dětské organizace

Téma školního roku 2006/2007 : Voda kolem nás

  • Program je zaměřený na poznávání krajiny v okolí školy a obce (města) v souvislostech - od poznání ekosystému a jeho jednotlivých složek přes historický vliv člověka na přírodu po současnost a možnosti ovlivnění budoucnosti krajiny.
  • Program je určen pro základní školy a dětské oddíly na území a v okolí CHKO Jizerské hory.
  • Program umožňuje propojení více předmětů a zároveň ponechává prostor pro vlastní tvůrčí práci a fantazii pedagogů i dětí. Program je vhodným doplňkem pro předměty - přírodopis, zeměpis, dějepis, prvouka, vlastivěda, (výtvarná výchova, občanská nauka, český jazyk).

Kdy : od září 2006 do května 2007

Kde : okolí vaší školy nebo klubovny a Jizerské hory

Kdo : třídy základních škol, dětské oddíly

Co : poznávání přírody a krajiny Jizerských hor se zaměřením na vodu

A. Celoroční sledování vybrané lokality

Vytipujte si ve svém okolí vodní plochu, ke které můžete po celý školní rok docházet. Lokalitu budete pozorovat a přitom plnit zadané úkoly. Úkoly plníte dle svých možností.

Celoroční projekt je rozdělen na tři etapy
- podzim - vytipování lokality, zmapování místa
- zima - pozorování, měření, význam vody
- jaro - živočichové a rostliny

B. Další úkoly týkající Jizerských hor

- doplňkové otázky, které se týkají Jizerských hor

C. Doplňkové aktivity

Výtvarné, literární, apod.

Vytvořeno 2.10.2006 12:33:06 | přečteno 729x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load