Kalendář vzdělávacích akcí 2006

Také v letošním roce resort rozvoje venkova, zemědělství, životního prostředí a informatikyvydal Kalendář vzdělávacích akcí v oblasti zemědělství a ekologické výchovy. Do kalendáře bylo zařazeno 26 akcí v oblasti zemědělství, 22 akcí v oblasti ekologické výchovy a řada dalších drobnějších akcích pořádaných jinými subjekty. Jako tradičně jsou zde uvedeny akce: Krajské dožínkové slavnosti, Slavnosti slámy - Slamák, vzdělávací semináře, ekodny pro rodiče a děti nebo oslavy Dnů Země a řada dalších.

Řada akcí v oblasti zemědělství probíhá za finanční podpory EU v rámci projektu Partnertsví. Některé akce z oblasti ekologické výchovy podpořil Státní fond ŽP nebo probíhají v rámci projektu Regionální systém EVVO Libereckého kraje, který byl podpořen z Operačního programu rozvoj lidských zdrojů spolufinancovaného z MŽP a ESF.

Bližší informace k zemědělským akcím:
Vítězslav Kverka, Regionální agrární rada LK, U Nisy 69, 460 57 Liberec
e-mail: oak.lbc@volny.cz, tel: 485 108 040

Bližší informace k akcím z ekologické výchovy:
Ing. Tomáš Komrzý, KÚ Libereckého kraje, odbor rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
e-mail: tomas.komrzy@kraj-lbc.cz, tel: 485 226 353

http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=2754

Vytvořeno 14.4.2006 9:07:08 | přečteno 619x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load