Kytička pro maminku

Český zahrádkářský svaz v y h l a š u j e 14. ročník výtvarné soutěže pro děti na téma : „ Kytička pro maminku “

v těchto kategoriích:

Kresba, malba a pod.

A - do 6 let
B - 7 až 10 let
C - 11 až 14 let
Z - zvláštní školy

Polytechnické práce


A - do 6 let
B - 7 až 10 let
C - 11 až 14 let

Z - zvláštní školy

Do soutěže je možné zaslat obrázek, výkres ( formát max. A3 ), výrobky z přírodních i umělých materiálů. Výtvarné práce zašlou účastníci soutěže do

31. března 2007

na adresu ústředí ČZS, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3, kde je vyhodnotí komise. Prvních deset nejlepších prací v každé kategorii bude oceněno, autoři vyhodnocených prací obdrží hodnotné ceny a diplom.

Nejzdařilejší práce budou součástí expozice ČZS na celostátních výstavách v Olomouci a v Lysé nad Labem. Vzhledem k využití výtvarných prací a k velkému množství zúčastněných nebudou se práce vracet!!!

Každá výtvarná práce musí být označena:

  • označením soutěžní kategorie
  • jménem a příjmením autora
  • věkem
  • adresou školy a třídy, případně adresou bydliště soutěžícího.

Český zahrádkářský svaz

Vytvořeno 20.9.2006 8:40:03 | přečteno 589x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load