Letošní září opět ve znamení BIO

zelenina

Již druhým rokem se bude v září oslavovat Měsíc biopotravin a ekologického zemědělství, letos s důrazem na bohatství v rozmanitosti ekologických farem a jejich produktů. Již podruhé se letos do akce Září - měsíc biopotravin a ekologického zemědělství zapojí desítky ekologických farem, výrobců, obchodníků a prodejců biopotravin po celé České republice. Cílem projektu, v rámci kterého proběhlo loni po celé České republice téměř 90 akcí a zúčastnilo se jich tisíce návštěvníků, je informovat co nejvíce lidí o principech a pravidlech ekologického zemědělství, povzbudit je, aby ochutnali biopotraviny a na vlastní oči se přesvědčili, jak hospodaří ekologičtí zemědělci.

Již podruhé se letos do akce Září - měsíc biopotravin a ekologického zemědělství zapojí desítky ekologických farem, výrobců, obchodníků a prodejců biopotravin po celé České republice. Cílem projektu, v rámci kterého proběhlo loni po celé České republice téměř 90 akcí a zúčastnilo se jich tisíce návštěvníků, je informovat co nejvíce lidí o principech a pravidlech ekologického zemědělství, povzbudit je, aby ochutnali biopotraviny a na vlastní oči se přesvědčili, jak hospodaří ekologičtí zemědělci.

„Ačkoliv celoevropský trend směřuje k rozvoji ekologického zemědělství a stoupající spotřebě biopotravin, počet zemědělců a rozloha ploch v systému ekologického zemědělství poslední tři roky v Česku stagnuje. Zvýšený zájem spotřebitelů o české biopotraviny a ekologický způsob hospodaření by měl dát zemědělcům signál, že přechod na ekologický způsob hospodaření je správným rozhodnutím,“ říká koordinátor akce pan Tom Václavík.

„Během dne otevřených dveří na farmu přijelo ochutnat naše bio sýry více než 800 lidí, akce se opravdu vydařila, letos ji určitě zopakujeme“, zhodnotila loňskou zkušenost s Měsícem biopotravin paní Jitka Dobrovolná z moravské ekofarmy Ratibořice. „Již třetím rokem pořádáme letos v září na naší farmě Bio dožínky, v roce 2005 k nám zavítalo skoro 2 000 lidí, to jen dokazuje vzrůstající popularitu biopotravin“, doplňuje pan Otakar Jiránek z firmy Country Life.

Mottem letošní Měsíce bio je „bohatství v rozmanitosti“

Neexistují dvě stejné ekologické farmy. Každá je specifická, na každé najdou návštěvníci nějakou zajímavost - domácí zvířata, druhově rozmanité louky či zeleninu, kterou v supermarketu neuvidí.

Většina ekofarem provozuje smíšená hospodářství - tzn. že není specializována na živočišnou či rostlinou produkci, ale pěstuje plodiny a zároveň chová dobytek. Na ekofarmách tak často naleznete jak ovce, tak i hovězí dobytek, hojně rozšířený je chov koz. Ekologická zahradnictví pěstují desítky různých druhů zeleniny, často téměř zapomenutých odrůd, běžnému konzumentovi na první pohled téměř exotických tvarů a chutí. Smíšené farmy, střídání plodin a rozmanitost produkce vyžadující spíše menší průměrné velikosti polí než při specializaci na pěstování monokultur, běžných v chemickém zemědělství, mají prokazatelně pozitivní vliv na biologickou rozmanitost.

Proč je důležité navštívit ekologickou farmu?

Zájem o biopotraviny se zvyšuje. Přesto zůstávají metody a způsoby produkce biopotravin pro většinu lidí neznámé.

■ Návštěva ekologické farmy nabízí příležitost seznámit se na vlastní oči se zemědělským systémem, který pracuje v souladu s přírodou, nikoli proti ní.
■ Návštěva ekofarmy nabízí možnost strávit příjemný den v přírodě, příležitost vidět hospodářská zvířata a dozvědět se něco o tom, jak se ekofarma liší od průmyslové farmy.
■ Přesvědčit se, že ekologické zemědělství se nespoléhá na chemická hnojiva a pesticidy.
■ Seznámit se s tím, jak ekologičtí farmáři chrání životní prostředí a začleňují potřeby přírody a ochrany krajiny do produkce bezpečných, zdravých a chutných potravin.
■ Fungování ekologické zemědělství je podmíněno rozhodnutím konzumentů kupovat biopotraviny. I vy můžete nákupem biopotravin dát najevo, že souhlasíte s principy ekologického zemědělství a jeho podporou chráníte krajinu a pohodu chovaných zvířat.
■ Všichni víme, jak vypadají potraviny v prodejně, ale jak se tam dostali? Za posledních pár desítek let jsme ztratili vztah s půdou, venkovem a způsoby, jak se potraviny produkují. Návštěva ekofarmy nám pomůže tento vztah znovu objevit a obnovit.
■ Někteří bio zemědělci své produkty přímo na farmě zpracovávají. Můžete si tak nakoupit úplně čerstvé mléko, sýry, koření, maso, sušené ovoce či mošty. Biopotraviny jsou potraviny s příběhem - prožijte si jej na vlastní kůži. Navíc spojujete příjemné s užitečným...výlet na farmu je skvělá aktivita na víkend, potěší vás i vaše děti.
■ Pokud chcete vyzkoušet o dovolené něco nového, zavzpomínat, jaké to bylo v zemědělství před vznikem velkochovů a monokultur, zajeďte si na ekofarmu.

Co se bude dít během Měsíce biopotravin?

Během měsíce září otevřou pro veřejnost své „brány“ desítky ekologických farem a uspořádají speciální akce, jako „dny otevřených dveří“, pikniky, ukázku práce se zvířaty nebo na poli při sklizni, ochutnávky, procházky naučnými stezkami uvnitř farmy a přednášky. Do akce se zapojí i výrobci a prodejci biopotravin formou ochutnávek, prezentací nových produktů a slev. Bioprodejny budou pro své zákazníky kromě ochutnávek organizovat výlety na ekofarmy a přednášky místních ekozemědělců. Budou organizovány regionální Bio dožínky a bio jarmarky, proběhne vyhlášení soutěže Česká biopotravina roku 2006 a mnoho dalších akcí.

Kalendář akcí bude postupně zveřejňován na oficiální web stránce akce - www.mesicbiopotravin.cz.
Projekt Září - měsíc biopotravin a ekologického zemědělství proběhne pod záštitou Ministerstva zemědělství ČR.

Tiskovou zprávu zpracoval Tom Václavík, Svaz ekologických zemědělců PRO-BIO, sekce prodej a marketing biopotravin

zdroj: ecconect.cz

Vytvořeno 14.8.2006 15:49:00 | přečteno 664x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load