Martinská slavnost: průvod s lucerničkami povede bílý kůň

Liberecká lesní školka LESMÍR zve všechny děti, rodiče i širokou veřejnost na oslavu svátku svatého Martina. Uskuteční se v Lidových sadech v pondělí 12. listopadu 2012 od 16 do 18 hodin.

Program začne na zahradě školky, tradičně u ohně. Děti i dospělí si budou moci společně zazpívat písně a zatancovat tanečky, které jsou součástí listopadového vzdělávacího programu. Jako pohoštění budou připraveny martinské rohlíčky, které děti ve školce dopoledne upečou s pedagogy. Plamínkem z jedné svíčky, o který se všichni přítomní mezi sebou rozdělí, se rozsvítí lucerničky a celý průvod se vydá do lesa.

“Chladná podzimní doba odpradávna nutila lidi, aby si k sobě hledali cestu a pomáhali si. Martinská slavnost umožňuje prožít pocit vzájemnosti, společenství, tepla v lidských vztazích.” vysvětluje vzdělávací cíl pedagog Tereza Pokorná.

Na kraji lesa bude čekat svatý Martin na bílém koni. Průvod dovede až na mýtinu, kam děti chodívají na procházky. Zde, stejně jako v legendě, potká žebráka, se kterým se rozdělí o svůj plášť. Po představení odjede na svém bílém koni. Možná že stopy jeho kopyt budou vidět ve sněhu, až se přítomní vydají zpět do města, na zastávku tramvaje v Lidových sadech. Cestou děti najdou staré podkovy, které si spolu s krásnou vzpomínkou odnesou domů.

Podrobné informace o programu a místě konání naleznete na www.lesmir.cz

Liberecká lesní školka LESMÍR navazuje na činnost Zelené školky, která zde byla v provozu jeden školní rok (2011/2012). Ve městě Liberci je to jediná lesní školka a zároveň jediná školka jejíž vzdělávací program vychází z waldorfských principů.

Základním znakem lesní školky je, že většina programu probíhá “venku za každého počasí” - většinou v lese. Velmi důležité je vhodné oblečení. Děti pod dohledem pedagogů lezou na stromy a kameny a učí se odhadovat své hranice, tak aby každou překážkou zdolaly samy jak nahoru, tak i dolů. Pohyb v přírodě, nerovnosti terénu a překonávání překážek pomáhá správnému vývoji motoriky, rovnováhy, koordinaci pohybu a orientaci v prostoru. Děti poznávají svět všemi smysly (ochutnávat však smějí jen po souhlasu dospělého). Hračkami jsou především přírodní materiály (listí, větve, tráva, hlína, kameny...) - což rozvíjí fantazii a kreativitu. Hra v lese může mít nekonečně mnoho podob. Pro všechny děti je dost místa a “hraček”, takže dochází k minimu sporů. Naopak často je třeba spolupracovat - třeba na přenesení velké větve.

Kontakt:
Tereza Pokorná
776 159 259
skolka@lesmir.cz
Liberecká lesní školka LESMÍR
Alšova 576/8a, Liberec

Vytvořeno 8.11.2012 10:12:26 | přečteno 701x | Lenka Rychtaříková
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load