Mezinárodní konference Voda v krajině 2011 - Cesty k udržitelnému využívání vodních zdrojů

Voda je jedním z nejcennějších přírodních zdrojů, přesto si málo uvědomujeme, jak je vzácná. Cesty k udržitelnému využívání vodních zdrojů, správná péče o půdu, krajinu a biodiversitu, prevence a ochrana před povodněmi v podmínkách změny klimatu jsou témata k projednání na 2. mezinárodní konferenci „Voda v krajině - ; Management kvality a trvale udržitelného využívání vodních zdrojů“ a navazujícím diskusním panelu.

Mezinárodní konference se koná 9. - 10. února 2011 v Malém sále Městské knihovny v Praze.

Presentace českých a zahraničních expertů jsou tematicky rozděleny do šesti přednáškových bloků a zahrnují jak praktické poznatky a zkušenosti s provozováním vodárenské infrastruktury, tak i nejnovější trendy ve společenském dění a politice České republiky a Evropské unie.

Hlavní témata konference jsou věnována závažným problémům znečišťování vodních toků a vodních nádrží z bodových a difůzních zdrojů, úloze krajinného plánování a současným podpůrným programům pro ochranu vod a krajiny, včetně finančního zajištění.
Neméně významné téma je management povrchových vodárenských nádrží ve vztahu k hydrologii a využívání jejich povodí včetně potenciálního rizika eutrofizace pro úpravu akumulované surové vody pro pitné účely.

PROGRAM

On - line registrace

Více informací naleznete ZDE

Vytvořeno 20.1.2011 9:57:02 | přečteno 1214x | Lenka Rychtaříková
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load