Nabídka programů STŘEVLIKu na nový školní rok je na světě

Chcete s třídou či jiným kolektivem dětí zkusit vnímat přírodu všemi smysly, pozorovat chrostíka pod lupou, orientovat se s pomocí GPS, vyrobit recyklovaný papír nebo si vyzkoušet pocity zvířat ve velkochovech? Ve Středisku ekologické výchovy Libereckého kraje (STŘEVLIKu) k tomu máte příležitost. A ekologické výukové programy v podnětném areálu ekocentra v Oldřichově v Hájích toho nabízí mnohem víc. Farma domácích zvířat a výborně vybavená přírodovědná laboratoř jsou ve středisku doplněny moderním zázemím pro výuku. Řadu příležitostí pro ekovýchovu nabízí také okolní podhůří Jizerských hor. Programy zde nejsou založeny na pouhém předávání informací, ale probíhají na základě vlastního prožitku a zkušenosti.

„Školám nabízíme kromě jednodenních i pobytové programy. Ty mají podle našich zkušeností největší výchovný dopad. Je zde více prostoru zprostředkovat nejen znalosti a dovednosti, ale také učit žít udržitelným způsobem života,“ vysvětluje ředitel STŘEVLIKu Radek Hromádka.

Vedle ekovýchovy se lektoři zaměřují na rozvoj komunikačních dovedností, schopnosti spolupráce i utváření a upevňování vlastních názorů. Usilují o to, aby děti samy objevovaly přírodní souvislosti. Nedílnou součástí programů jsou tvořivé a smyslové aktivity i činnosti zaměřené na vzájemné poznávání.

„Žákům 4. - 9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií nabízíme pobytový program Výprava do paměti Jizerských hor. Na příkladu Jizerek děti porozumí roli člověka v příběhu naší planety. Při výpravě do historie si uvědomí, jak krátkou chvíli je člověk součástí dávného příběhu přírody, jak se měnil jeho vztah k prostředí a jakým způsobem tento příběh v současnosti ovlivňuje. Cílem je také zamyšlení nad tím, co můžeme vlastním chováním ovlivnit,“ přiblížil pětidenní program Hromádka.

Pro studenty středních škol je pak připraven jiný pobytový program pod názvem Mozaika Země. Ten učí vnímat propojenost světa, přemýšlet v globálních souvislostech i ohleduplnost vůči lidem a životnímu prostředí. Jednotlivé bloky vedou k porozumění pojmů globalizace a udržitelný rozvoj, k seznámení s problematikou globálních klimatických změn, k pochopení nutnosti spolupráce a vzájemného respektování…

„Pokud učitelé zhodnotí, že by chtěli více svého programu či třeba potřebují navázat na školní aktivity, mohou si program „namíchat“ na míru. Tento typ pobytu se osvědčil například pro adaptační pobyty prvních ročníků středních škol,“ doplnil možnosti ředitel STŘEVLIKu.

V areálu ekocentra, jehož okolí přímo vybízí k cyklovýletům, je i úschovna kol. Cyklostezka v sousedství navazuje na síť tras pro cyklisty, která vede napříč Jizerskými horami.

Kompletní Nabídka programů na školní rok 2009/2010 pro MŠ, ZŠ a SŠ, ve které najdete řadu dalších programů, je v druhé polovině srpna posílána na všechny školy Libereckého kraje. Můžete ji také najít na www.strevlik.cz popř. o ní požádat na tel. 482 360 011. Pracovníci ekocentra vás srdečně zvou k návštěvě!

Vytvořeno 24.8.2009 20:42:56 | přečteno 548x | Lenka Rychtaříková
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load