Nadace OKD vyhlásila výzvu k podávání žádostí do programu Sídliště žije

Cílem programu je aktivovat obyvatele sídlišť k oživení veřejných prostor v místě jejich bydliště. Program podporuje především úpravy vymezených veřejných prostranství uvnitř sídlištních ploch, ale také aktivity, které pozitivně stimulují oživení daných veřejných prostranství. Povinnou součástí realizace projektu je přímé zapojení místních občanů

Mezi oprávněné žadatele o grant patří občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní organizace, obce, příspěvkové organizace, sdružení a spolky obcí a sdružení nájemníků.

Uzávěrka 1. kola výzvy je 24.2.2012 ve 24:00 hod. Minimální výše grantu je 200 000 Kč a maximální 2 000 000 Kč. Projekty budou realizovány maximálně po dobu 24 měsíců se zahájením nejdříve od 11. 5. 2012.

Bližší informace o nadačním programu a o podmínkách pro poskytnutí grantu naleznete ve ikona souboruvýzvě.

Pro podrobnosti o tomto programu byl spuštěn speciální web www.sidlistezije.cz .
Video-trailer k programu naleznete na https://www.youtube.com/watch?v=TsKLK6v8Tmw

Kontakt:
Lenka Ehlerová
zástupkyně ředitele
Nadace OKD
Prokešovo nám. 6 / 2020, 728 30 Ostrava
Tel.: 596 262 123
Mob.: 725 399 457
E-mail: ehlerova@nadaceokd.cz
Web: www.nadaceokd.cz .

Vytvořeno 1.2.2012 14:04:30 | přečteno 530x | Lenka Rychtaříková
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load