Nový program o biodiverzitě - ; pro přírodopis, biologii i angličtinu

K výuce přírodopisu, biologie, ekologické výchovy, ale také angličtiny mohou využít učitelé, žáci i studenti vzdělávací modul o biodiverzitě, který připravil sekretariát Úmluvy o biologické rozmanitosti (CBD) na svých internetových stránkách.

Informace na webovém portálu CBD přijatelnou formou seznamují žáky i studenty s tím, co vůbec znamená biodiverzita či biologická rozmanitost, ale také jaké zákonitosti platí a fungují v přírodě a ekosystémech. Stránky vysvětlují, jaký význam mají k přírodě šetrné způsoby hospodaření v krajině pro rozmanitost živé přírody a naopak jak důležité je její zachování pro člověka.

Žáci a studenti mohou zábavnou formou ilustrací a interaktivních textů získat znalosti z této oblasti kliknutím na odkaz https://www.cbd.int/ibd/2008/youth. Pedagogové základních a středních škol si pak mohou celý studijní program stáhnout v podobě menší brožury společně s návrhem pěti vyučovacích hodin na https://www.cbd.int/ibd/2008/Resources/teachers.shtml.

Kromě rozšíření vědomostí v ekologické výchově a udržitelném rozvoji tak mají žáci a studenti zároveň možnost procvičit si anglický jazyk a tematickou terminologii.

Biodiverzita v zemědělství je také letošním hlavním tématem Mezinárodního dne biodiverzity, který se pravidelně na celém světě koná 22. května 2008.

Zdroj: Barbora Petrová, tiskové oddělení MŽP

Další informace:
http://www.cbd.int
http://www.chm.nature.cz
https://www.cbd.int/ibd/2008/youth
https://www.cbd.int/ibd/2008/Resources/teachers.shtml

Vytvořeno 18.4.2008 10:14:42 | přečteno 519x | Lenka Rychtaříková
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load