OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina a Český svaz ochránců přírody vyhlašují výběrové řízení pro subdodavatele veřejné zakázky Ministerstva životního prostředí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - ; Národní síť environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.

Výběrové řízení je členěno do šesti oblastí - modulů:

M1 Ekologické výukové programy pro žáky mateřských, základních a středních škol
M2 Vzdělávání studentů vyšších odborných a vysokých škol
M3a Vzdělávání pedagogických pracovníků
M3b Vzdělávání odborné veřejnosti
M4 Vzdělávání a osvěta široké veřejnosti
M5 Výměnné pobyty a stáže do zahraničí

Obsah všech vzdělávací akcí v rámci výše uvedených modulů musí být environmentálně zaměřen.

Do výběrového řízení se mohou hlásit nestátní neziskové organizace, které mají ve stanovách nebo obdobném dokumentu uvedenu jako jednu z hlavních činností environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu nebo její ekvivalenty.

Organizace, které uspějí ve výběrovém řízení, budou zařazeni do programu Národní síť EVVO, v rámci kterého budou moci vykazovat vzdělávací a osvětové akce odpovídající zmíněným modulům. Na základě výkazů a při splnění stanovených podmínek jim budou za tyto činnosti vypláceny finanční úhrady.

Text výběrového řízení včetně přihlášky je k dispozici na internetové adrese http://narodnisit.cz nebo je možné si jej vyžádat na e-mailové adrese info@narodnisit.cz , případně telefonu 234 621 386 a 777 103 238. Prostřednictvím všech kontaktů Vám rádi zodpovíme i případné dotazy.

Václav Broukal

Národní síť EVVO
Společný program Ministerstva životního prostředí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
administrovaný Sdružením středisek ekologické výchovy Pavučina a Českým svazem ochránců přírody
Senovážné náměstí 24, 116 47 Praha 1
Tel./fax: 234 621 386, 777 103 238
E-mail: info@narodnisit.cz
Internet: http://narodnisit.cz

Vytvořeno 20.6.2008 15:02:18 | přečteno 531x | Lenka Rychtaříková
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load