Pozvání na odborné akreditované exkurze

S jarním sluníčkem se probouzí příroda a SEV DIVIZNA vyráží do přírody za poznáním. Přidejte se k nám! V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pořádá akreditované odborné exkurze s průvodcem odborně zdatným a znalým dané lokality. Letos Vás zavede na čtyři lokality Libereckého kraje, které budete mít možnost detailně poznat a následně využít například jako typ na školní výlet „za humna“ s Vašimi žáky nebo jako odměnu pro učitele za dobře odvedenou práci ve školním roce.

Vybírat můžete z následujících exkurzí:

 • Sklářství - tradice našeho kraje
  Akreditovaná akce

Cílem exkurze je seznámit se s některými tradičními výrobami skla v našem kraji. Navštívíme druhou nejstarší sklárnu v Čechách v Harrachově, která si zachovala tradiční způsob výroby. Uvidíte kompletní postup zpracování skla ručními technologiemi i unikátní 100 let starou brusírnu skla. V rodinné sklárně Poniklá uvidíte tradiční způsob výroby perlí a vánočních ozdob z korálků. Na závěr se zastavíme v historické mačkárně Korálek v Kokoníně, kde si prohlédneme funkční technické vybavení sklářské dílny „drikety“ včetně náčiní, mačkadel a dalších pomůcek k výrobě korálků a knoflíků. 

Datum konání: ST 25. 4. 2012 Místo konání: Harrachov, Poniklá, Kokonín

Lektor: průvodci v jednotlivých provozech
Režijní poplatek: 200 Kč

Odjezd zvláštním autobusem v 9.00 hod z parkoviště Na Rybníčku (naproti SCHKO Jizerské hory, U Jezu 10, Liberec). Předpokládaný návrat na stejné místo do 17.00 hod.

 • Ďáblův doktor a jiné pověsti z korálkového kraje
  Akreditovaná exkurze

Řada míst v našem kraji je opředena bájemi a pověstmi. Jedním z nich je i Kittelovsko a jeho historický areál, který vybudoval (údajně za přispění ďábla) doktor Kittel. Ve svém tajemném domě provozoval ordinaci, lékárnu, horské sanatorium, měl zde místnost s čarodějnými knihami, léčivými bylinkami a vedle studánku s léčivou vodou. Po komentované prohlídce areálu přejedeme na hrad Návarov a povíme si, s jakými pověstmi je spojován. Z Tanvaldu pěšky vystoupáme k vyhlídce Terezínka a přes vrch Muchov, kde podle pověsti sídlí dobrý duch Jizerských hor Muhu, dojdeme hřebenovou cestou dlouhou cca 6,5 km na Černou Studnici. Cestou si povíme o pověstech spojených s těmito místy. Dobrou obuv + oblečení, pláštěnku a svačinu s sebou.

Datum konání: ST 16. 5. 2012
Místo konání: Jablonecko, Tanvaldsko

Lektor: Richard Hübel, průvodce areálu na Kittelovsku a pan Otokar Simm Režijní poplatek: 200 Kč 

Odjezd zvláštním autobusem v 9.00 hod z parkoviště Na Rybníčku (naproti SCHKO Jizerské hory, U Jezu 10, Liberec). Předpokládaný návrat na stejné místo do 17.00 hod.

 • Tři iseriny, močály a bažiny Jizerských hor
  Akreditovaná exkurze

Autobus nás doveze do osady Jizerka (1. iserin), odkud se pěšky vydáme do osady Orle (2. iserin) a polskou stranou podél řeky Jizery dojdeme do osady Velká Jizera (3. iserin). Povíme si o historii osídlení osad a vydáme se dál hledat bájné Ruské kříže v močálech a bažinách pramenišť Jizery. Přes Předěl dorazíme na Smědavu k autobusu. Pevnou obuv, vhodné oblečení, pláštěnku, pití a svačinu s sebou.

Datum konání: ČT 24. 5. 2012
Místo konání: Jizerské hory

Lektor: Otokar Simm Režijní poplatek: 200 Kč

Odjezd zvláštním autobusem v 9.00 hod z parkoviště Na Rybníčku (naproti SCHKO Jizerské hory, U Jezu 10, Liberec). Předpokládaný návrat na stejné místo do 17.00 hod.

 • Lesníkův rok
  Akreditovaná exkurze

Vydáme se s lesníky do lesa, abychom se dozvěděli, co všechno péče o les znamená. Uvidíme řadu ukázek jednotlivých pracovních postupů a metod spojených s péčí o les. Některé metody si i sami vyzkoušíme. Co nás konkrétně čeká?

Lesnictví:
- význam lesnictví, historie a současnost (pohled současného lesníka na lesní ekosystém a polyfunkčnost lesa), různé přístupy k lesnímu hospodaření,
- ukázka odhadu věku lesních dřevin, ukázka zjišťování stáří dřeviny pomocí přírůstového nebozezu,
- orientace v lese pomocí lesnických map, ukázka prostorového a časového rozdělení lesa,
- lesnická typologie – zjišťování vhodných stanovišť pro jednotlivé dřeviny dle bylinného patra v lese,
- měření výšky stromu různými metodami – výškoměr si lze poté vyrobit doma,
- ukázka zjišťování objemu stojícího  stromu jednoduchou metodou (Denzinův vzorec),
- ukázka třídění dříví dle sortimentů (vady dříví) – výrobky, ukázka kácení stromů, odvětvování a BOZP,
- ukázka soustřeďování dříví koňmi, význam dříve a dnes, rozdíly mezi dříve a dnes používanou lesnickou technikou (harvestory).

Myslivost:
- myslivost jako jedna z dochovaných tradic českého národa x lovec jako nešvar dnešní doby,
- význam myslivosti z pohledu eliminace negativních dopadů narušeného lesního ekosystému (jednoduše řečeno snižování stavu zvěře – škody zvěří),
- ukázka loveckých psů a jejich význam pro myslivost, ukázka odhadu stáří živé a ulovené zvěře,
- co žije u nás v lese (je původní či ne?), stopy, liška a její význam v přírodě .

Pevnou obuv, vhodné oblečení, pláštěnku, pití a svačinu s sebou.

Datum konání: ST 30. 5. 2012
Místo konání: Městské lesy Liberec

Lektor: Bc. Jiří Bliml, Jan Urbánek, Městské lesy Liberec Režijní poplatek: 100 Kč

Sraz účastníků v 8.50 hod na konečné tramvaje v Lidových sadech. Odchod do lesa v 9.00 hod. Předpokládaný návrat na stejné místo do 17.00 hod.

Přihlášky zasílejte mailem na adresu: dedkova@zooliberec.cz  nebo telefonem: 482 712 982
Doplňte prosím: jméno, příjmení a titul účastníka, školu, telefon a IČ školy

Režijní poplatek můžete hradit hotově na místě.

Kontakt:
Lenka Dědková
SEV DIVIZNA při ZOO Liberec
Masarykova 1347/31
460 01 Liberec
tel: 482 712 982
e-mail: dedkova@zooliberec.cz

Vytvořeno 17.4.2012 15:16:51 | přečteno 873x | Lenka Rychtaříková
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load