Pozvánka na 3. ročník Konference národních geoparků - 1. cirkulář

Národní geopark Železné hory, Rada národních geoparků, město Chrudim a Regionální muzeum v Chrudimi zvou všechny zájemce na 3. ročník Konference národních geoparků, Národní geopark Železné hory, který se koná 21. - 25. května 2015.

Každoročně konaná konference národních geoparků si klade za cíl umožnit setkání jednotlivých představitelů národních, kandidátských i vznikajících geoparků, Rady národních geoparků, zástupců místních samospráv, odborné veřejnosti i zainteresovaných subjektů působících na územích jednotlivých geoparků. Konference zároveň otevírá prostor k diskuzi nad vybranými tématy týkajícími se poslání a aktivit geoparků, k prezentaci a sdílení nových zkušeností, vzájemné čerpání inspirace a k vytvoření případné budoucí spolupráce.

Tématem 3. ročníku konference bude:  Interpretace geověd v praxi

Hlavním cílem 3. ročníku konference je ukázat dobré příklady prezentace geovědních poznatků široké veřejnosti, skupinám i jednotlivcům. Program konference bude postupně rozdělen na následující tematické okruhy:

  • Prezentace geověd v plenéru

Jednou z nejčastějších forem propagace geologie je tvorba naučných stezek, geologických expozic, bodových panelů či jiných atraktivit, které jsou cílené převážně na běžného turistu. Tradiční i netradiční způsoby prezentace představí právě tato sekce.

  • Vzdělávání v geovědách

Tato sekce představí možnosti prezentace geovědní problematiky v rámci vzdělávacích programů pro různé věkové i vzdělanostní skupiny.

  • Spolupráce s místními aktéry s důrazem na „geoprodukty“

Jakým způsobem lze aplikovat geologii na zdánlivě nepodobná témata, jakými jsou gastronomie, kultura a další? To si klade za cíl prezentovat závěrečná sekce.

Kameny se valí na Chrudim
Konference se bude konat v pátek 22.5.2015 v Muzeu barokních soch v Chrudimi a bude spojena s dalšími akcemi: muzejní noc (pátek), tradiční regionální jarmark s netradičním obsahem na Resslově náměstí (sobota), pro účastníky konference terénní exkurze po vybraných lokalitách geoparku (sobota) a post konferenční exkurze (neděle).

Pro více informací sledujte www.geoparkzh.cz , www. facebook.com/GeoparkZeleznehory  nebo kontakt: kovarova@vz.cz
Vytvořeno 16.12.2014 16:46:44 | přečteno 327x | Lenka Rychtaříková
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load