Pozvánka na konferenci do Marienthalu v Sasku

Čmelák - společnost přátel přírody zve všechny zájemce na konferenci Využití pozemkových spolků pro environmentální vzdělávání, která se koná 7. - 9. září 2011 v St. Marienthalu v Sasku.

Ubytování v rekonstruovaném klášteře, výborné jídlo, doprava na terénní exkurze a tlumočení přednášek jsou ZCELA ZDARMA.

Program naleznete v ikona souborupříloze.

místo: starobylý klášter St. Marienthal v Ostritz www.kloster-marienthal.de
pořádá: Čmelák - Společnost přátel přírody a IBZ St.Marienthal
více info: Lenka Opočenská, tel: 482 751 195, mob.: 777 749 312, lenka.opocenska@cmelak.cz
www:   http://www.cmelak.cz/ , http://www.ibz-marienthal.de/

Co jsou pozemkové spolky a jakou roli mohou hrát v environmentálním vzdělávání?

PS jsou neziskové subjekty, zabývající se ochranou přírodního a kulturního dědictví na základě věcných práv (vlastnictví, pronájem, věcné břemeno) k zájmovým pozemkům nebo objektům.

Je to velmi účinný způsob péče o krajinu, zejména mimo zvláště chráněná území. Kromě ochrany přírodního a kulturního bohatství, umožňují naplňovat potřeby vlastníků pozemků či objektů i místních obyvatel. Významnou prvkem činnosti PS je zapojení uživatelů a vlastníků pozemků, občanských organizací, obcí, firem i veřejnosti do aktivit směřujících k ochraně a zušlechťování daných lokalit.

Z výše uvedeného vyplývá, že PS nabízí mnoho možností, jak spojit ekologické vzdělávání ve školách a centrech ekologické výchovy či teambuildingové aktivity firem s praktickou péčí o přírodu a kulturní dědictví.

RNDr. Lenka Opočenská
vedoucí oddělení pro přírodu
mobil: +420 777 749 312
lenka.najmanova@cmelak.cz

Vytvořeno 30.8.2011 16:29:18 | přečteno 574x | Lenka Rychtaříková
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load