Pozvánka na odborné exkurze do jarní přírody

S prvním jarním sluníčkem se probouzí příroda a SEV DIVIZNA vyráží do přírody za poznáním. V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pořádá 4 odborné exkurze s průvodcem odborně zdatným a znalým dané lokality.

Vybírat můžete z následujících exkurzí:

 • Vodní ekosystémy Českého ráje
  čtvrtek 28.4. 2011 Český ráj a okolí
  Akreditovaná akce
  Navštívíme Chráněnou krajinnou oblast Český ráj a zaměříme se na její vodní ekosystém. V Přírodní rezervaci Žabakor budeme pozorovat vzácné druhy ptáků (orel mořský, orlovec říční, jeřáb popelavý,..) a rostlin (kruštík polabský, čípek objímavý, kosatec sibiřský...).  Žehrovských rybníků drobné vodní ptactvo.  Pěšky (cca 12 km) pak projdeme Podtrosecká údolí a v okolí rybníků se zaměříme i na mokřadní floru a faunu. Lektor: Zdeněk Mrkáček, Správa CHKO Český ráj
  Režijní poplatek: 200 Kč
  Odjezd zvláštním autobusem v 9.00 hod z parkoviště Na Rybníčku (naproti SCHKO Jizerské hory, U Jezu 10, Liberec). Předpokládaný návrat na stejné místo do 17.00 hod.
 • Praktická ochrana přírody na Frýdlantsku – návštěva přírodně vzácných lokalit revitalizovaných z dotací národních i evropských programů
  středa 18.5.2011
  Akreditovaná akce
  Exkurze bude zaměřena na praktickou ochranu přírody - ukázky cenných lokalit, které byly zachráněny nebo revitalizovány díky dotačním titulům Ministerstva životního prostředí ČR, příp. evropských fondů. Navštívíme lokality Dubového rybníka, Polní domky – Předlánce, Černousy – tvorba tůní, revitalizace rybníků, přírodě blízké ošetření letitých dubů, ukázka rybích přechodů, revitalizace Holubího potoka, významné aleje a památné stromy Frýdlantska a Městský park ve Frýdlantu.
  Dobrou pevnou obuv (případně i holínky), vhodné oblečení  a svačinu s sebou.
  Lektor: Mgr. Šárka Mazánková
  Režijní poplatek: 200 Kč
  Odjezd zvláštním autobusem v 9.00 hod z parkoviště Na Rybníčku (naproti SCHKO Jizerské hory, U Jezu 10, Liberec). Předpokládaný návrat na stejné místo do 17.00 hod.
 •  Jindřichovice pod Smrkem
  Akreditovaná akce
  středa 25.5. 2011 Jindřichovice pod Smrkem
  Alternativně rozvíjející se obec jsme navštívili už v roce 2002. Dnes jsou Jindřichovice pod Smrkem známé především díky své tzv. protibyrokratické vyhlášce, zakazující vstup státním úředníkům na území obce bez předchozího souhlasu místní samosprávy, prvními velkými, moderními a fungujícími větrnými elektrárnami v ČR, kotelnou na spalování biomasy, bezplatným bezdrátovým přístupem na internet pro své občany, ekologickými a osvětovými aktivitami, výstavbou nízkonákladových ekologických domů se zatravněnou střechou a dalšími dosud nezrealizovanými projekty směřujícími k celkovému rozvoji obce. 
  Pojeďte se s námi přesvědčit, jak daleko obec pokročila a kam směřuje do budoucna. Dobrou obuv, vhodné oblečení a svačinu s sebou.
  Lektor: Pavel Novotný, místostarosta obce Jindřichovice pod Smrkem
  Režijní poplatek: 200 Kč. 
  Odjezd zvláštním autobusem v 9.00 hod z parkoviště Na Rybníčku (naproti SCHKO Jizerské hory, U Jezu 10, Liberec). Předpokládaný návrat na stejné místo do 17.00 hod.
 • Osada Jizerka  a její okolí
  úterý 31.5.2011 Jizerské hory
  Akreditovaná akce
  Na odborné exkurzi se seznámíte s historií výjimečné osady v klínu Jizerských hor, s dobovými stavbami, sklářskou minulostí i se zajímavými osobnostmi, které na Jizerce žili. Pěšky obejdeme údolí od Bukovce přes Věžní a Pytlácké kameny zpět v délce cca 10 km.  Pevnou obuv, vhodné oblečení, pití a svačinu s sebou.
  Lektor: Otokar Simm
  Režijní poplatek: 200 Kč. 
  Odjezd zvláštním autobusem v 9.00 hod z parkoviště Na Rybníčku (naproti SCHKO Jizerské hory, U Jezu 10, Liberec). Předpokládaný návrat na stejné místo do 17.00 hod.

Přihlášky na všechny exkurze zasílejte mailem na adresu: dedkova@zooliberec.cz nebo telefonem: 482 712 982
Doplňte prosím: jméno, příjmení a titul účastníka, školu, telefon a IČ školy
Režijní poplatek můžete hradit hotově na místě.

Kontakt:
Lenka Dědková
SEV DIVIZNA při ZOO Liberec
Masarykova 1347/31
460 01 Liberec
tel: 482 712 982
e-mail: dedkova@zooliberec.cz

Vytvořeno 19.4.2011 14:35:08 | přečteno 762x | Lenka Rychtaříková
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load