Pracovní místa ve Středisku ekologické výchovy Libereckého kraje (STŘEVLIKu)

STŘEVLIK právě vyhlásil 2 výběrová řízení na pozice lektorů ekologických výukových programů. Výukové programy probíhají v areálu ekologické výchovy v Oldřichově v Hájích a jeho okolí.

Pracovní náplní je příprava a realizace ekologicko-výchovných programů pro děti, mládež a veřejnost, a to formou denních a pobytových ekologicko-výchovných programů. Dále pak příprava, realizace a koordinace projektů v oblasti ekologické výchovy, příprava ekodnů pro rodiny s dětmi, tvůrčích dílen a dalších aktivit z oblasti ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty. Součástí pracovní náplně je také organizace školení a metodické pomoci pro pedagogické pracovníky a spolupráce se školami, školskými zařízeními a ostatními organizacemi v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Pracovník se bude také podílet na zajišťování provozu informačního centra v areálu Ekocentra.

První pracovní pozice se týká lektorství programů pro MŠ a 1. stupeň ZŠ, druhá pro 2. stupeň ZŠ a SŠ.

Jedná se o tvůrčí a velmi zajímavé, ale náročné pracovní pozice v mladém kolektivu.

Uzávěrka přihlášek je 16. srpna 2010 v 15 hodin.

Mnohem více o pracovních pozicích i vlastním pracovišti se můžete dozvědět na www.strevlik.cz

Vytvořeno 30.6.2010 13:29:53 | přečteno 559x | Lenka Rychtaříková
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load