Projekt Pomáháme gorilám

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Jizerské hory a krajské středisko Liberec se zapojila do projektu „Pomáháme gorilám“, který realizuje společnost REMA Systém ve spolupráci se ZOO Praha a do kterého je zapojeno dalších třináct zoologických zahrad v ČR. Cílem projektu je zajistit vybavení pro strážce v biosférické rezervaci Dja v Kamerunu.

Od 1. června 2010 je možné odevzdat nepotřebný mobilní telefon ve 14 zoologických zahradách v ČR s cílem pomoci africkým zvířatům. Každý odevzdaný mobilní telefon podpoří nákup potřebného vybavení pro strážce biosférické rezervace Dja v Kamerunu. Satelitní telefony, stany nebo boty usnadní strážcům pohyb a pobyt v terénu, a tím účinnější ochranu goril i jiných volně žijících živočichů před pytláky.

ikona souboruProjekt byl zahájen 3. dubna 2010 v Zoo Praha, která se snaží jeho prostřednictvím pomoci gorilám nížinným. Start ocenila i OSN, podle níž akce napomáhá tomu, aby se do přírody dostalo méně nebezpečných látek. Tím, že se k projektu připojily další zoologické zahrady, se stal z hlediska svého rozsahu světovým unikátem.

Aktuální informace o tom, kam jdou finanční prostředky i o projektu samotném, najdete na stránkách http://www.remasystem.cz/index.php/cs/o-nas/novinky/pomahame-gorilam.

Nepotřebné mobilní telefony můžete do konce října odevzdat v budově Správy CHKO Jizerské hory, U Jezu 10 v Liberci v pondělí a ve středu od 8,00 do 17,00 hodin nebo po domluvě i v jiném předem dohodnutém termínu.

Lenka Zadrobilová
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Správa CHKO Jizerské hory a krajské středisko Liberec
U Jezu 10
460 02 Liberec 4

telefon: 482 428 999
mobil: 721 323 149
fax: 482 428 998

e-mail: lenka.zadrobilova@nature.cz
http://www.jizerskehory.ochranaprirody.czVytvořeno 14.9.2010 8:49:47 | přečteno 689x | Lenka Rychtaříková
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load