Rybářství a vodní plochy na internetu

vodní plochy

V roce 2004 byl vydán nový zákon o rybářství. Dle něho vykonává státní správu, kontrolu hospodaření a dozor nad rybářskými revíry a rybníkářstvím kraj. Ucelený přehled o vodních plochách a o jejich využití na území Libereckého kraje však neexistoval.

„Rozhodli jsme se provést monitoring vodních nádrží, zjistit vlastníky těchto ploch, případně jejich uživatele, a současně zjistit jejich využití. V roce 2006 byly zmapovány okresy Česká Lípa a Liberec, v roce 2007 Jablonec nad Nisou a Semily,“ řekl náměstek hejtmana Radim Zika.

Byla pořízena fotodokumentace všech rybníků a popsán jejich stav. Výsledkem šetření bylo, že některé rybníky již neexistují a jiné nemají potřebné povolení nebo technickou dokumentaci. U velké části vodních ploch je zanedbána údržba a jsou silně zabahněny.

„Cílem rozsáhlého šetření nebylo jen zjištění vlastnictví vodních ploch a jejich využití, což významně pomůže správním orgánům v rámci správních řízení, ale také zmapovat vodní plochy pro potřeby široké veřejnosti,“ přiblížil další význam monitoringu Zika. „Získaná data jsou prezentována prostřednictvím mapového serveru Libereckého kraje v rámci informačního systému životního prostředí. Každý má možnost využít získané informace k rekreaci či sportovnímu rybolovu,“ doplnil.

Mapová aplikace nazvaná Vodní plochy a rybářství v Libereckém kraji se spouští z adresy http://iszp.kraj-lbc.cz . Autoři se ji budou snažit pravidelně aktualizovat. Získávání nových dat však není jednoduché. V případě, že naleznete zastaralá či nedostatečná data, prosí správci aplikace o zaslání informace na e-mailovou adresu irena.koskova@kraj-lbc.cz .

Vytvořeno 21.3.2008 15:02:13 | přečteno 550x | Lenka Rychtaříková
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load