Terénní semináře pro pedagogy

Občanské sdružení Čmelák - Společnost přátel přírody pořádá nevšední terenní semináře pro pedagogy Horem pádem vodopádem a Za obřími hrnci Jizery, které budou zaměřeny na poznávání a význam jedinečných přírodních lokalit a jejich využití při školní výuce.

První z nich proběhne 6. června 2012 v Přírodní rezervaci Jedlový důl, v obci Josefův Důl (Jizerské hory) a druhá 14. června 2012 v Přírodní rezervaci Údolí Jizery u Semil a Bítouchova.

Semináře jsou zdarma.

Uzávěrka ikona souborupřihlášek je vždy 8 dní před realizací akce.

1/Horem pádem vodopádem
Pro pedagogy ZŠ, SŠ
6. 6. 2012 Přírodní rezervace Jedlový důl u Josefova Dolu, Jizerské hory

V rámci tohoto semináře navštívíme přírodní rezervaci Jedlový důl, jednu z nejpůsobivějších přírodních lokalit Jizerských hor. V balvanitém korytu říčky Jedlová budete hravou formou objevovat její různé podoby – obří hrnce, vodopády…

V okolním horském lese se dozvíte, jak se člověk o les stará, které dřeviny rostou ve zdravém lese, jak chránit les před kůrovcovou kalamitou. Na semináři si vyzkoušíte práci praktických
přírodovědců a ve skupinách vypracujete výzkumný úkol.

Lektorka: Ing. Karolína Hrbková - krajinná architektka, lektorka environmentální výchovy u o. s. Čmelák

2/ Za obřími hrnci Jizery
Pro pedagogy ZŠ, SŠ
14. 6. 2012 Přírodní rezervace Údolí Jizery u Semil a Bítouchova

Tento program nás zavede do úchvatné přírodní scenérie kaňonu Jizery u Semil. V rámci praktické přírodovědné exkurze si budete moci vytvořit mapu přírodních zajímavostí a jejich změn v tomto dynamickém prostředí.

Hravou formou se seznámíte s geologickými a geomorfologickými zajímavostmi, fenoménem suťového lesa, na praktických ukázkách pochopíte význam světla a vlhkosti pro vegetaci. Zapojí svou fantazii při hledání a výtvarném zpodobnění bizarních skalních útvarů. Ve skalní soutěsce Galerie se seznámíte s biologií kriticky ohroženého rostlinného druhu lomikamene trsnatého vlnatého.

Lektor: Ing. Lubomír Jiřiště – lektor environmentální výchovy u o.s. Čmelák, 12 let pracoval jako odborný pracovník ochrany přírody v KRNAP

Kontakt:
Ing. Tomáš Hawel
vedoucí oddělení environmentální výchovy
mobil: +420 774 490 129
tomas.hawel@cmelak.cz  | seminare@cmelak.cz
Čmelák - Společnost přátel přírody o.s. 
Švermova 32 | Liberec 10 | 460 10 | tel./fax 482 751 195 | www.cmelak.cz

 

Vytvořeno 11.5.2012 13:59:31 | přečteno 772x | Lenka Rychtaříková
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load