Tetřev hlušec - pták roku 2012

Česká společnost ornitologická vyhlásila ptákem roku 2012 tetřeva hlušce. Tento charismatický, široce známý ptačí druh, který je součástí lidové kultury i mysliveckých tradic, nachází v současnosti útočiště již jen na Šumavě, kde žije asi 300 jedinců.

Akce Pták roku, kterou od roku 1992 každoročně vyhlašuje Česká společnost ornitologická, je bezesporu jednou z jejích nejoblíbenějších akcí a kampaní a těší se zájmu veřejnosti i médií. Jejím posláním je upozornit na zajímavé ptačí druhy žijící kolem nás a vybídnout veřejnost k jejich sledování a praktické ochraně, zvýšit zájem o ptactvo a přírodu vůbec. Výbor ČSO každoročně vybírá jeden ptačí druh, který se pro příští rok stává Ptákem roku.

Více informací o akci Pták roku.

Tetřev hlušec (Tetrao urogallus) v nás vyvolává romantické představy spojené s jeho pověstí tajuplného ptáka obývajícího hluboké hvozdy. Navíc, valná většina současníků jej viděla nanejvýš v ZOO. V minulosti byl poměrně široce rozšířen a byl i ceněnou lovnou zvěří, jak to dokládají četné trofeje v muzeích, na zámcích, ve školách, v hostincích i v soukromých sbírkách. Ještě ve 20. letech minulého století se u nás střílelo kolem 1000 tetřevů ročně, potom ale začaly jejich počty rychle klesat.

V současné době se tetřev ojediněle objevuje už jen v několika pohořích (Beskydy, Krkonoše, Krušné hory, Český les, Jeseníky), přičemž více než 90% všech tetřevů u nás žije na Šumavě. I zde ale tetřevů ubývalo od poloviny minulého století až do 90. let, kdy nastal zlom a šumavská tetřeví populace se začala vzpamatovávat. Zatímco jinde v Česku již na tetřeva nenarazíme, na Šumavě jejich počet odhadujeme na 300 jedinců. Jde tak o poslední životaschopnou populaci tetřevů u nás.

Více informací naleznete na stránkách České společnosti ornitologické

Vytvořeno 7.2.2012 19:27:26 | přečteno 670x | Lenka Rychtaříková
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load