Navigace

Školy a pedagogové

 

Veletrh ekologické výchovy

Pořádání vícedenních akcí, na kterých si účastníci vyměňují zkušenosti s realizací praktické ekologické výchovy, má v České republice více než desetiletou tradici.

Obdobné akce jsou připravovány většinou celorepublikově. Protože je v Libereckém kraji o ekologickou výchovu velký zájem, rozhodli jsme se v roce 2004 připravit ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy Statutárního města Liberec třídenní dílnu ekologických výukových programů pro pedagogy z Libereckého kraje. Akce se setkala s velkým úspěchem a proto připravujeme něco obdobného každoročně,“ řekl k historii konání v Libereckém kraji náměstek hejtmana zodpovědný za životní prostředí Radim Zika.
Na rok 2006 připravuje kraj ve spolupráci s Technickou univerzitou Liberec a Městským střediskem ekologické výchovy při ZOO Liberec Divizna veletrh v rozšířeném vydání. Cílem konference a workshopu „Environmentální výchova: nové cesty“ bude hledat nové možnosti ekologické výchovy.
Třídenní program bude připraven nejen pro pedagogy a studenty pedagogiky, ale i pro členy neziskových organizací, pracovníky veřejné správy a v neposlední řadě i pro zájemce z řad široké veřejnosti. Velmi důležité bude sdílení zkušeností mezi jednotlivými skupinami. Důležitou součástí programu budou témata z oblasti ekologického poradenství či metodiky ekologické výchovy.
Akce, která se uskuteční od 11. do 13. září v Sedmihorkách u Turnova, je realizována v rámci projektu Regionální systém environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Libereckého kraje, který byl podpořen z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR (MŽP) a Evropského sociálního fondu v ČR.
Na veletrh, který je díky výše zmíněné dotaci a podpoře Libereckého kraje a Statutárního města Liberec bez účastnického poplatku, je možné se přihlásit na Krajském úřadu Libereckého kraje u Saši Vencové, tel. 485 226 671, e-mail: Sasa.vencova@kraj-lbc.cz.


ikona souboruProgram akce, ikona souboruRegistrace účastníka, ikona souboruLeták na akci

Vytvořeno 19.6.2006 9:54:39 | přečteno 3522x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load