Výběrové řízení na místo lektora ekologicko-výchovných programů

Ředitel Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace (dále STŘEVLIK)se sídlem v Oldřichově v Hájích 5 vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa lektora ekologicko-výchovných programů se zaměřením pro 2. stupeň základní školy a střední školy.

Charakteristika pracovního místa:

Pracovní náplní je příprava a realizace ekologicko-výchovných programů pro děti, mládež a ostatní veřejnost, a to formou denních a pobytových ekologicko-výchovných programů se zaměřením na výukové programy spojené s propagací včelařství a chovem hospodářských zvířat (koně,ovce, kozy, prase...).

Součástí pracovní náplně je také příprava, realizace a koordinace ekologicko-výchovné části přeshraničního projektu Fascinující svět včel a hmyzu - ekologická výchova, osvěta. Pracovník se bude podílet na zajišťování provozu informačního centra v areálu organizace.

Jedná se o velmi náročnou pracovní pozici (odborně, časově), která předpokládá skutečný zájem o práci s mládeží a veřejností v oblasti environmentálního vzdělávání.

Výzva

Osobní dotazník.

Vytvořeno 18.3.2011 9:07:30 | přečteno 1107x | Lenka Rychtaříková
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load