Vyhodnocení ankety ke kampani: Přírodní zdroje - voda

Ekoporadny ORSEJ při Společnosti pro Jizerské hory o.p.s.

Od poloviny června do poloviny října probíhala v Libereckém kraji kampaň „Přírodní zdroje - voda“, kterou organizovala ekoporadna Orsej při Společnosti pro Jizerské hory, o.p.s..
Součástí kampaně byla kromě cyklu exkurzí po přehradách Jizerských hor krátká anketa, jejímž cílem bylo zjistit, co lidé vědí o vodě, kterou používají v domácnosti, zejména z jakého je zdroje, jak jsou spokojeni s její kvalitou a jakou mají denní spotřebu. Doplňkovými otázkami pak byla zjišťována představa o tvrdosti vody a míra používání změkčovacích prostředků.
Znalost zdroje pitné vody uvedlo 78,3 % dotázaných, nicméně 20,9 % konkrétní zdroj neuvedlo. 3,8% respondentů uvedlo špatný údaj o zdroji a 21,6 % nevědělo, odkud pochází voda, kterou mají v domácnosti. Viz graf č. 1.
Kvalita pitné vody v domácnostech vyhovovala 88,8 % lidí, 11,2 % ne. Nejčastějšími důvody nízké kvality u oslovených byl zápach po chlóru, vysoká tvrdost vody a v případě vlastních studní často i příliš vysoký obsah nitrátů. Viz graf č. 2.
Změkčovací prostředky používá dle ankety 13,4 % respondentů.
Zajímavá byla otázka na odhad denní spotřeby vody v domácnosti v litrech na osobu. Ta se pohybuje v ČR v průměru kolem 110 l /os . den, v severních Čechách (dle SčVK) kolem 106 l/os . den. Téměř ¼ dotázaných (23,9 %) uvedla spotřebu do 30 l/os . den. Přitom jen jedno plné spláchnutí toalety představuje až 10 l vody! Průměrné spotřebě v ČR se blížilo 20,9 % respondentů (90-120 l/ os. den), 9 % dotázaných uvedlo spotřebu vody vyšší než 150 l, nicméně spotřebu 300 l/ os. den, která je běžná v USA, dosáhlo pouze 12 dotázaných. Viz graf č. 3

Ankety se zúčastnilo 514 lidí, převážně z Libereckého kraje. Anketa byla k dispozici na akcích, které byly součástí kampaně (cyklus exkurzí po přehradách Jizerských hor), na některých akcích ostatních partnerů projektu ORSEJ a na webových stránkách projektu (www.ekovychovalk.cz). Děkujeme všem, kteří se ankety zúčastnili a těšíme se na shledání na akcích v příštím roce.

Ing. David Kavan

GRAF 1

GRAF 2

GRAF 3

Vytvořeno 25.10.2006 12:03:05 | přečteno 5307x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load