Vyhodnocení Ekologické soutěže žáků základních škol II. stupně a víceletých gymnázií

Ekoporadna ORSEJ opět ve spolupráci se Střední odbornou školou a středním odborným učilištěm Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvkovou organizací a s finančním přispěním Libereckého kraje připravila 26. 11. 2014 již 18. ročník Ekologické soutěže žáků základních škol II. stupně a víceletých gymnázií.

V Ambitu bývalého Augustiniánského kláštera, který patří ke komplexu Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě (VMG) byla připravena 1. část ekologické soutěže, kterou tvořily čtyři stanoviště. Úkoly včetně testových, doplňovacích, přiřazovacích otázek a tzv. „poznávaček“ připravovali odborní pracovníci VMG a Ekoporadny ORSEJ. Slavnostní zahájení s uvítáním pedagogů a krátkým úvodem pana ředitele a zoologa VMG Ing. Vitáčka probíhalo v Biberově kapli. Zde byla také dětem vysvětlena pravidla a udělána prezence. Ve velké klubovně VMG bylo připraveno občerstvení pro doprovázející pedagogy.

Letošním tématem bylo čtvero ročních období a vztahy mezi organismy. Na všechna stanoviště byli přiděleni studenti již zmíněné spolupořádající SOŠ a SOU Česká Lípa, kteří dohlíželi na regulérnost soutěže a pomáhali při její organizaci. 2. část programu probíhala v budově odloučeného pracoviště SOŠ a SOU, Lužická 588 v České Lípě. Tady byla připravena další řada odborných stanovišť a poznávaček např. Život v lese (1. blok), Lesy ČR (1. blok), Ryby a obojživelníci ČR (2. blok), Vodní bezobratlí a biotický index (2. blok), Ptačí oblasti ČR (3. blok), Mokřadní biotopy (3. blok) a další. K těmto tématům byly přiřazeny povětšinou testové otázky vyžadující hlubší znalosti.

Ekologická soutěž probíhala celé dopoledne. Účastnilo se 32 družstev z 18 různých školských institucí – 2 gymnázia a 16 základních škol.

Podrobné informace a výsledky soutěže naleznete ve ikona souboruzprávě z akce.

Vypracovala:
Ing. Tereza Kaiserová
koordinátorka Ekoporadny ORSEJ
při Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě


Vytvořeno 9.12.2014 10:27:20 | přečteno 266x | Lenka Rychtaříková
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load