Výstava hub v českolipském muzeu

Ekoporadna ORSEJ a Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě pořádají  ve dnech 21. - 23. září 2012 tradiční Výstavu hub.

V letošním roce bude výstava hub koncipována oproti minulým ročníkům v českolipském muzeu poněkud netradičně.

ikona souboruPozvánka

Vystavené mykologické exponáty budou zakomponovány do regionálních přírodovědných expozic, takže návštěvníci budou moci shlédnout současně s houbami i ptáky, zvířata, rostliny a vše co k podzimu a lesnímu prostředí neodmyslitelně patří.

Výstava bude navíc krom již zavedené a návštěvníky vyhledávané mykologické poradny obohacena také odbornými přednáškami pana Josefa Slavíčka, uznávaného a velmi erudovaného mykologa, který je hlavním kurátorem této výstavy. Jeho videoprezentace  budou pojednávat nejen o běžných druzích hub Libereckého kraje, ale především o druzích vzácných, které je nutno v našem kraji chránit.

Vzhledem k tomu, že prvořadým cílem vlastivědného muzea je vzdělávání a ochrana přírody jako takové, byl stanoven páteční den výstavy, určený již tradičně návštěvám základních a mateřských škol, jako den s volným vstupem do všech prostor muzea.

V jeho podkroví pak bude po celé tři dny připravena tvůrčí „houbařská“ dílna pro nejmenší návštěvníky této akce, která je opět pořádána za finanční podpory Libereckého kraje Ekoporadnou ORSEJ a Vlastivědným muzeem a galerií v České Lípě.

Kontaktní osoba: Ing. Marta Knauerová, Vedoucí přírodovědného oddělení, 725 099 727,  knauerova@muzeumcl.cz

Vytvořeno 10.9.2012 16:40:22 | přečteno 603x | Lenka Rychtaříková
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load