Vzdělávací program Aleje - legislativní úprava v praxi

valdštejnská alej

Centrum pro podporu občanů ve spolupráci s Dendrologická, Dobřichovice, o.s., zve všechny odborníky, zaměstnance státní správy, správy silnic  a další zájemce  o problematiku ochrany zeleně rostoucí mimo les na vzdělávací akci Aleje - legislativní úprava v praxi.  Místo konání: zámek Modletice   

Odborníci ze státní správy, vysokých škol i neziskového sektoru se s Vámi podělí o o své praktické zkušenosti, nabídnou aktuální informace i netradiční přístupy.

Vzdělávací program bude akreditován podle § 20 zákona č. 312/2002 Sb. Účastníci obdrží certifikát o absolvování. 

Odborné referáty: 
Ing. Jiří Aron, starosta obce Modletice:  Zahájení, úvod
Ing. Milan Petr, Městský úřad Říčany: Úloha úředníků veřejné správy v péči o krajinu, nutnost znalosti legislativních pravidel, jejich používání, zodpovědnost a smysl pro estetiku krajiny
JuDr. Jitka Jelínková, Česká inspekce životního prostředí Praha: Legislativa ochrany přírody, poznatky z praxe
Ing. Radek Dušek, Ph.D., přírodovědecká fakulta, Ostravská Univerzita v Ostravě:  Mapování alejí v Moravskoslezském kraji, aktuální stav a praktické zkušenosti
Ing. Zdeněk Mařík, poradce a konzultant v oboru ochrana dřevin, Dobříš: Praktické zkušenosti a úsilí o zachovávání historických alejí
RNDr. Svatava Hausvaterová, AOPK ČR, Havlíčkův Brod:  Péče o aleje Vysočiny - dotační zdroje
RNDr. Marcela Klemensová, Arnika, Centrum pro podporu občanů: Spolupráce neziskové organizace s veřejností a státní správou při ochraně alejí Ing. Aleš Rudl, MAS Říčansko: Pozoruhodné aleje města Prahy a Říčanska 

Podrobné informace pro účastníky a přihlášku naleznete zde

Vytvořeno 30.7.2014 16:58:42 | přečteno 465x | Lenka Rychtaříková
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load