Vzdělávání pedagogů v Divizně

Širokou nabídku seminářů s tématikou udržitelného rozvoje, ekologicky šetrného provozu či zdravé výživy nabídne nový projekt v libereckém Středisku ekologické výchovy Divizna.

„V rámci projektu pod názvem Vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení pro udržitelný rozvoj proběhnou první semináře již v březnu a dubnu. Učitelé základních a středních škol se budou moci seznamovat s příklady dobré praxe, s aktivizačními metodami výuky i zajímavými pomůckami,“ přiblížil náplň projektu Aleš Kočí, vedoucí SEV Divizna.

Součástí projektu bude také specializační studium v rozsahu 250 hodin. Pedagogové si při něm budou moci zvýšit kvalifikaci a stát se tzv. „odborníky k výkonu specializované činnosti“ - školními koordinátory ekologické výchovy. Novinkou bude vzdělávání provozních pracovníků škol, jako jsou hospodářky, uklízečky, kuchařky či školníci, v oblasti ekologicky šetrného provozu škol.

Veškeré aktivity projektu jsou zdarma. Ten je totiž realizován díky podpoře z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Příjemcem grantu je Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER se sídlem v Horním Maršově. Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec Divizna je partnerem projektu.

Bližší informace k jednotlivým aktivitám najdete na http://www.zooliberec.cz/divizna/cz/vzdelavani-pro-ur-projekt-opvk/.

Vytvořeno 19.3.2013 10:01:04 | přečteno 419x | Lenka Rychtaříková
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load