Žabí festival 2012 v Oldřichově v Hájích

K začátku jara patří také stěhování žab do míst jejich rozmnožování. Za teplejších vlhkých nocí se probouzejí a hledají tůňky, rybníky nebo i větší kaluže, kde přivádějí na svět další generaci. Přetne-li však jejich putování frekventovaná silnice, zahyne spousta užitečných obojživelníků pod koly aut.

„Na obzvláště rizikových úsecích lze předcházet střetům žab s dopravou stavbou trvalých migračních zábran a podchodů či alespoň mnohem finančně dostupnějších přechodných zábran. Jejich stavbou a následným manuálním přemísťováním obojživelníků do místa rozmnožování se u nás zabývá řada organizací ochránců přírody,“ řekla ředitelka obecně prospěšné společnosti Suchopýr z Oldřichova v Hájích Alena Hlídková.

Žabí festival, akce určená k seznamování široké veřejnosti s životem a významem obojživelníků, proběhne letos již popáté. Návštěvníci se budou moci v sobotu 24. března, od 9.30 do 14.00 hod., zúčastnit exkurze k zábranám postaveným u Šolcova rybníka mezi Oldřichovem v Hájích a Raspenavou a prohlédnout si živé obojživelníky ve sběrných nádobách.

„Žáby, které skončí v zakopaných nádobách před bariérou, dvakrát denně sbíráme a přenášíme do nedalekého rybníka. Loni jsme takto od aut ochránili více než 2 000 obojživelníků,“ vysvětlila Alena Hlídková.

Od roku 2008 přemístili ekologové ze Suchopýrů přes nebezpečnou komunikaci již 6 114 žab a čolků. Číslo by nebylo tak vysoké bez pomoci spolupracujících organizací i řady jednotlivců. Také letos se budou na akci podílet Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje (STŘEVLIK) a Liberecký kraj.

Exkurzí k Šolcovu rybníku ale program akce zdaleka nekončí. V areálu Ekocentra Oldřichov v Hájích budou připraveny aktivity zaměřené na poznávání života žab. Každý bude moci zajímavou formou zjistit, proč jsou žáby užitečné. Děti si prostřednictvím simulační hry vyzkouší, co taková pomoc užitečným obojživelníkům v době, kdy to nejvíce potřebují, znamená. Nejmenší se mohou těšit na tradiční žabí tvoření. Program bude zpestřen výstavou živých obojživelníků a  přednáškou Martina Šandery z Muzea přírody Český ráj.

V areálu Ekocentra bude otevřeno infocentrum a nebude chybět ani občerstvení. Doprava mezi Šolcovým rybníkem a Ekocentrem Oldřichov v Hájích bude zajištěna.

Plakát k akci můžete najít ikona souboruzde

Vytvořeno 8.3.2012 8:32:22 | přečteno 691x | Lenka Rychtaříková
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load