Žabí festival v Oldřichově v Hájích se blíží

K začátku jara patří stěhování žab do míst jejich rozmnožování. Za teplejších vlhkých nocí se žáby probouzejí a hledají tůňky, rybníky nebo i větší kaluže, kde přivádějí na svět další generaci. Přetne-li však jejich putování frekventovaná silnice, zahyne spousta užitečných obojživelníků pod koly aut.

„Na obzvláště rizikových úsecích lze předcházet střetům žab s dopravou stavbou trvalých migračních zábran a podchodů či alespoň mnohem finančně dostupnějších přechodných zábran. Jejich stavbou a následným manuálním přemísťováním obojživelníků do místa rozmnožování se u nás zabývá řada organizací ochránců přírody,“ řekla Alena Hlídková, ředitelka hlavního organizátora akce obecně prospěšné společnosti Suchopýr z Oldřichova v Hájích.

Žabí festival, akce určená k seznamování široké veřejnosti s životem a významem obojživelníků, proběhne v Ekocentru Oldřichov v Hájích letos již pošesté. Návštěvníci se budou moci v sobotu 23. března 2013, od 9.30 do 14.00 hod., zúčastnit exkurze k přechodným zábranám postaveným u Šolcova rybníka mezi Oldřichovem v Hájích a Raspenavou a prohlédnout si živé obojživelníky ve sběrných nádobách.

„Žáby, které skončí v zakopaných nádobách před bariérou, dvakrát denně sbíráme a přenášíme do nedalekého rybníka. Zároveň zaznamenáváme počty jednotlivých druhů i poměr pohlaví. Tato data pak předáváme na Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR. Loni jsme na bariéře zachytili a přenesli téměř 2 500 obojživelníků,“ vysvětlila Alena Hlídková.

Od roku 2008 přemístili pracovníci Suchopýru přes nebezpečnou komunikaci již 8 500 žab a čolků. Číslo by nebylo tak vysoké bez pomoci spolupracujících organizací i řady jednotlivců. Také letos se budou na akci podílet Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje (STŘEVLIK) a Liberecký kraj.

Exkurzí k Šolcovu rybníku ale program akce zdaleka nekončí.

V areálu Ekocentra Oldřichov v Hájích budou připraveny aktivity zaměřené na poznávání života žab. Každý bude moci zajímavou formou zjistit, proč jsou žáby užitečné. Bude připravena poznávačka žabích hlasů. Spoustu zajímavých informací o žábách nabídne žabí kvíz. Nebude chybět ani tradiční tvoření, kdy si budou moci zájemci vyrobit žabí záložku či čelenku. Pro nejmenší bude připraven žabí koutek. Program zpestří zajímavá přednáška pod názvem Za žábami do Kamerunu.

V areálu Ekocentra nebude chybět ani občerstvení. Doprava mezi Šolcovým rybníkem a Ekocentrem Oldřichov v Hájích bude zajištěna. Podrobné informace najdete před akcí ZDE .

Žabí festival proběhne v rámci projektu Obojživelníci a lidé - cesta k soužití. Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj z Operačního programu Cíl III - Podpora přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko.

 
Vytvořeno 19.2.2013 10:45:13 | přečteno 782x | Lenka Rychtaříková
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load