Zapojte se do Evropského týdne udržitelného rozvoje - zaregistrujte svou akci

Evropský týden udržitelného rozvoje poprvé proběhne v týdnu od 30. května do 5. června 2015 jako souhrn konferencí, výstav, trhů, filmových promítání, komunitních akcí, prezentací udržitelných podniků, vzdělávacích projektů a dalších aktivit po celém území ČR, potažmo Evropy. Jde o celoevropskou iniciativu podporovanou Evropskou sítí udržitelného rozvoje, která má za cíl zviditelňovat projekty a aktivity propagující udržitelný rozvoj a jeho principy. Zapojit se může každý!

Pro registraci akcí byly zprovozněny webové stránky Evropského týdne udržitelného rozvoje (30.5.-5.6. 2015) na adrese www.tydenudrzitelnosti.cz.

Stránka podrobně vysvětluje možnosti účasti na projektu a obsahuje registrační formulář, skrze který můžete do Týdne udržitelného rozvoje přihlásit svou aktivitu (http://www.tydenudrzitelnosti.cz/registrace/). Zároveň si na stránce můžete stáhnout loga akce v různých barevných kombinacích a použít jej pro propagaci své akce. 

Aby vznikla co nejpestřejší paleta aktivit, je registrace otevřena pro státní instituce, výzkumná centra, vzdělávací instituce, muzea, nadace, komunitní organizace, asociace, firmy, neziskové organizace, ale i individuální občany. Mohou zde propagovat například konference, výstavy, trhy, filmová promítání, komunitní aktivity, iniciativy udržitelných podniků, vzdělávací aktivity a další. Jedinými podmínkami účasti je, aby se projekt věnoval alespoň jednomu z pilířů udržitelného rozvoje a nebyl čistě výdělečného charakteru.

Návrh celoevropského týdne udržitelného rozvoje byl představen ministry životního prostředí Francie, Německa a Rakouska na zasedání Rady pro životní prostředí 28. října 2014. Cílem bylo sjednotit starší projekty v těchto zemích a inspirovat podobnou iniciativu i v dalších částech Evropy.

V České republice převzal záštitu nad projektem Úřad vlády České republiky a koordinuje jej prostřednictvím Oddělení pro udržitelný rozvoj. V případě zájmu či dotazů kontaktujte jeho koordinátory.

Kontakt:
PhDr. Anna Kárníková
vedoucí Oddělení pro udržitelný rozvoj

Head of Sustainable Development Unit 
 
 
Úřad vlády České republiky | Office of the Government of the Czech Republic
Vladislavova 4
CZ Praha 1 - 100 00

E karnikova.anna@vlada.cz
T +420 296 153 540
M +420 725 817 257
www.vlada.cz


 


Vytvořeno 20.4.2015 15:12:12 | přečteno 323x | Lenka Rychtaříková
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load