Pravidla přístupnosti

Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.


Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky Ekovýchova Libereckého kraje (htts://www.ekovychovalk.cz/)

Tyto webové stránky jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z důvodu nesouladu nebo výjimek uvedených níže.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný z důvodu nepřiměřené zátěže:

  • Obsah internetových stránek není přístupný z důvodu nepřiměřené zátěže. Při posuzování uplatňování požadavků na přístupnost byla zohledněna zejména neaktuálnost informací, které nesplňují pravidla přístupnosti a nákladnost jejich převodu do strojově čitelné formy.
    • Obrázky obsahující text – jedná se o pozvánky na akce, které již nejsou aktuální.
    • Odkazy na náhledových fotografiích ve fotogaleriích nemají textový popis, protože obrázky nemají uvedený alternativní text (kritéria 1.1.1 a 2.4.4 standardu WCAG 2.1). Vzhledem k množství fotografií a kapacitám provozovatele webu by doplnění smysluplného alternativní text ke všem fotografiím způsobilo nepřiměřenou zátěž.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 5. 11. 2020.

Prohlášení bylo vypracováno posouzením provedeným třetí stranou – zpracovatelem těchto internetových stránek, společností as4u.cz.

Při posuzování se sledovala shoda s kritérii uvedenými v Metodickém pokynu k zákonu č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů a standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vaše náměty či informace o problémech při zobrazování stránek, stejně jako dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu webu či důvodného podezření, že webová stránka nesplňuje požadavky zákona č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně možnosti podat podnět vůči příslušným státním orgánům, můžete psát na adresu: tereza.pokorna@kraj-lbc.cz nebo tomas.komrzy@kraj-lbc.cz.

Kontakt na osobu odpovědnou za přístupnost stránek a za zpracování žádostí zaslaných prostřednictvím mechanismu zpětné vazby:

Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2

Ing. Tereza Pokorná; tel: +420 485 226 612; e-mail: tereza.pokorna@kraj-lbc.cz

Ing. Tomáš Komrzý; tel: +420 485 226 353; e-mail: tomas.komrzy@kraj-lbc.cz

Postup pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na zpětnou vazbu dle předchozího odstavce, můžete kontaktovat příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu

náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4

email: pristupnost@mvcr.cz


Vytvořeno 2.12.2020 16:40:05 | přečteno 314x | tana
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load