1. Odpady

odpady

1.1. Předcházení vzniku odpadů

1.1.1. ikona souboruJak lze při nákupu snížit množství odpadu, případně se vyhnout odpadům problematickým?

1.1.2. ikona souboruKterý typ nápojových obalů je optimální z hlediska životního prostředí?

1.2. Zhodnocování a recyklace odpadů

1.2.1. ikona souboruJaké součásti domovního odpadu lze zhodnotit?

1.2.2. ikona souboruCo je vhodné ke kompostování?

1.2.3. ikona souboruLze recyklovat plasty?

1.2.4. ikona souboruVyplatí se recyklovat sklo?

1.2.5. ikona souboruVyplatí se recyklace papíru?

1.2.6. ikona souboruVyplatí se recyklace hliníku?

1.3. Zneškodňování odpadů

1.3.1. ikona souboruCo z odpadů vyskytujících se v domácnosti patří do skupiny nebezpečných odpadů?

1.3.2. ikona souboruJak lze rozpoznat výrobky obsahující PVC a vyhnout se jim?

1.3.3. ikona souboruŠkodí životnímu prostředí více nabíjecí nebo jednorázové elektrické články?

EDITOR: Mgr. Martin Nawrath

LEKTOR: Ing. Jan Pokorný, CSc., Ing. Antonín Slejška


LITERATURA:

1. Hospodaření s odpady ve velkých městech, sborník přednášek, KZT, 1999

2. Zkušenosti měst a obcí s tříděním a využíváním komunálních odpadů v ČR, Hnutí DUHA, 1998

3. Průmyslové, komunální a obalové odpady, EKO-KOM, 1998

4. Systém nakládání s odpady v obci, EKO-KOM, 1998

5. Jak poznáme dobrý obal, Kolik platíme za obaly, informační materiály Hnutí DUHA

6. Časopis Odpady

7. Zákon o obalech a vratné zálohované obaly, kapitola Ekologická poradna, Veronica č . 4/2002

8. Chcete to zabalit?, informační materiál Hnutí Duha


LEGISLATIVA:

Zákon č . 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů.

"Zpracováno podle Spotřebitelské otázky a odpovědi ekologických poraden STEP"

Vytvořeno 27.4.2006 12:05:20 | přečteno 9999x | davidkavan
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load