Finanční zdroje

18. výzva OPŽP - Environmentální centra se zaměřením na změnu klimatu

24858x1

Výzva cílí na komplexní projekty modernizace vzdělávacích environmentálních center. Typovým projektem je úprava či změna zázemí centra environmentálního vzdělávání, při níž dojde ke snížení konečné spotřeby energie, k instalaci obnovitelných zdrojů či k realizaci adaptačních opatření na změnu klimatu. Podstatné je přitom to, aby provedená opatření našla své využití v rámci nabídky vzdělávacích programů daného ekocentra.

20.9.2022 14:37:20 | přečteno 505x | tereza.pokorna | Celý článek
 

MŽP vyhlásilo Program na podporu neziskových organizací pro rok 2020

178804545

Ve Výzvě Podprogramu A na podporu projektů nestátních neziskových organizací působících v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje pro rok 2020 budou podporovány neinvestiční projekty v 11 tématech se zaměřením na ochranu přírody a biologické rozmanitosti, vliv životního prostředí na lidské zdraví, adaptaci na klimatickou změnu a na inovace v rámci environmentálního vzdělávání. 

16.10.2019 18:35:21 | přečteno 1790x | tereza.pokorna | Celý článek
 

MŽP vyhlásilo Program na podporu neziskových organizací

Environmental Advantages

V oblasti EVVO budou podporovány zejména inovativní programy (nové EV programy zaměřené na ekologický provoz škol a domácností, environmentálně odpovědné jednání, přímý kontakt dětí s přírodou, udržitelnou architekturu a urbanismus, zahradně-krajinářskou tvorbu a udržitelnou veřejnou zeleň, dále pak na propojování konceptu EVVO se zoopedagogikou, lesní pedagogikou, místně zakotveným učením, s montessori, daltonskou, waldorfskou pedagogikou, edutainment apod.). Podpora bude směřovat také k propojování EVVO se sociální oblastí.

15.10.2018 11:46:07 | přečteno 921x | tereza.pokorna | Celý článek
 

Národní dotace na ekovýchovu 2018

20776775 1203674469738002 487252019986088 o

Národní síť EVVO je dotační program Ministerstva životního prostředí, jehož cílem je plošně podpořit realizaci ekologických výukových programů v České republice. Podpora ve výši 50 - 200 tisíc korun je určena zejména pro ekocentra..

23.8.2018 14:17:34 | přečteno 957x | tereza.pokorna | Celý článek
 

Liberecký kraj podpoří v roce 2018 projekty v oblasti ochrany životního prostředí a EVVO

Severak orchideje

V průběhu února 2018 mohou obce, školy, neziskové organizace, právnické i fyzické osoby zažádat Liberecký kraj o dotaci na projekty v oblasti ochrany životního prostředí, ekologické výchovy a dlouhodobé práce s mládeží. V Dotačním fondu Libereckého kraje je k dispozici celkem 5,4 milionů korun.

3.1.2018 12:15:14 - aktualizováno 29.1.2018 13:21:21 | přečteno 871x | tereza.pokorna | Celý článek
 

Nadace I. Dejmala podpoří ekologickou výchovu dětí

PV22

Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody vyhlásila již šestnáctý ročník grantového programu ekologické výchovy dětí v Libereckém kraji. Žádosti mohou podávat školy a organizace pracující s mládeží. Cílem programu je podpořit tyto organizace v jejich záměrech z oblasti ekologické výchovy dětí. 

9.1.2018 12:58:57 | přečteno 1731x | tereza.pokorna | Celý článek
 

MŽP má připraveno 13,5 mil. korun na projekty neziskových organizací

178804545

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje výzvu v Programu pro nestátní neziskové organizace – Podprogram A. V roce 2018 MŽP podpoří neinvestiční projekty se zaměřením na ochranu přírody a biologické rozmanitosti, adaptaci na klimatickou změnu a na environmentální vzdělávání.

25.9.2017 14:03:01 - aktualizováno 25.9.2017 14:15:15 | přečteno 1775x | tereza.pokorna | Celý článek
 

MŽP nabízí dotace na přírodní školní zahrady a zázemí lesních MŠ

1268b

Pořídit si na školní pozemek bylinkovou zahrádku, zahradní jezírko, tee-pee nebo včelí úl už nemusí být pro školy jen sen. Mateřské a lesní školky, základní školy i ekocentra se nově mohou ucházet až o půl milionu korun na úpravu venkovních areálů v přírodním stylu. 

11.9.2017 8:48:08 - aktualizováno 11.9.2017 8:51:21 | přečteno 4537x | tereza.pokorna | Celý článek
 

Granty Libereckého kraje na ekovýchovu a zájmové kroužky v roce 2017

Na činnost středisek ekologické výchovy, různorodé ekovýchovné akce, projekty a materiály, ale také na dlouhodobou práci mysliveckých, rybářských a včelařských kroužků a oddílů mladých ochránců přírody jsou určeny dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, z programů 8.1 a 8.4. 

21.3.2017 15:22:38 - aktualizováno 10.4.2017 11:32:55 | přečteno 1021x | Lenka Rychtaříková | Celý článek
 
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load