Finanční zdroje

MŽP vyhlásilo Program na podporu neziskových organizací pro rok 2020

178804545

Ve Výzvě Podprogramu A na podporu projektů nestátních neziskových organizací působících v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje pro rok 2020 budou podporovány neinvestiční projekty v 11 tématech se zaměřením na ochranu přírody a biologické rozmanitosti, vliv životního prostředí na lidské zdraví, adaptaci na klimatickou změnu a na inovace v rámci environmentálního vzdělávání. 

16.10.2019 18:35:21 | přečteno 1319x | tereza.pokorna | Celý článek
 

MŽP vyhlásilo Program na podporu neziskových organizací

Environmental Advantages

V oblasti EVVO budou podporovány zejména inovativní programy (nové EV programy zaměřené na ekologický provoz škol a domácností, environmentálně odpovědné jednání, přímý kontakt dětí s přírodou, udržitelnou architekturu a urbanismus, zahradně-krajinářskou tvorbu a udržitelnou veřejnou zeleň, dále pak na propojování konceptu EVVO se zoopedagogikou, lesní pedagogikou, místně zakotveným učením, s montessori, daltonskou, waldorfskou pedagogikou, edutainment apod.). Podpora bude směřovat také k propojování EVVO se sociální oblastí.

15.10.2018 11:46:07 | přečteno 494x | tereza.pokorna | Celý článek
 

Národní dotace na ekovýchovu 2018

20776775 1203674469738002 487252019986088 o

Národní síť EVVO je dotační program Ministerstva životního prostředí, jehož cílem je plošně podpořit realizaci ekologických výukových programů v České republice. Podpora ve výši 50 - 200 tisíc korun je určena zejména pro ekocentra..

23.8.2018 14:17:34 | přečteno 525x | tereza.pokorna | Celý článek
 

Liberecký kraj podpoří v roce 2018 projekty v oblasti ochrany životního prostředí a EVVO

Severak orchideje

V průběhu února 2018 mohou obce, školy, neziskové organizace, právnické i fyzické osoby zažádat Liberecký kraj o dotaci na projekty v oblasti ochrany životního prostředí, ekologické výchovy a dlouhodobé práce s mládeží. V Dotačním fondu Libereckého kraje je k dispozici celkem 5,4 milionů korun.

3.1.2018 12:15:14 - aktualizováno 29.1.2018 13:21:21 | přečteno 514x | tereza.pokorna | Celý článek
 

Nadace I. Dejmala podpoří ekologickou výchovu dětí

PV22

Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody vyhlásila již šestnáctý ročník grantového programu ekologické výchovy dětí v Libereckém kraji. Žádosti mohou podávat školy a organizace pracující s mládeží. Cílem programu je podpořit tyto organizace v jejich záměrech z oblasti ekologické výchovy dětí. 

9.1.2018 12:58:57 | přečteno 923x | tereza.pokorna | Celý článek
 

MŽP má připraveno 13,5 mil. korun na projekty neziskových organizací

178804545

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje výzvu v Programu pro nestátní neziskové organizace – Podprogram A. V roce 2018 MŽP podpoří neinvestiční projekty se zaměřením na ochranu přírody a biologické rozmanitosti, adaptaci na klimatickou změnu a na environmentální vzdělávání.

25.9.2017 14:03:01 - aktualizováno 25.9.2017 14:15:15 | přečteno 902x | tereza.pokorna | Celý článek
 

MŽP nabízí dotace na přírodní školní zahrady a zázemí lesních MŠ

1268b

Pořídit si na školní pozemek bylinkovou zahrádku, zahradní jezírko, tee-pee nebo včelí úl už nemusí být pro školy jen sen. Mateřské a lesní školky, základní školy i ekocentra se nově mohou ucházet až o půl milionu korun na úpravu venkovních areálů v přírodním stylu. 

11.9.2017 8:48:08 - aktualizováno 11.9.2017 8:51:21 | přečteno 3518x | tereza.pokorna | Celý článek
 

Granty Libereckého kraje na ekovýchovu a zájmové kroužky v roce 2017

Na činnost středisek ekologické výchovy, různorodé ekovýchovné akce, projekty a materiály, ale také na dlouhodobou práci mysliveckých, rybářských a včelařských kroužků a oddílů mladých ochránců přírody jsou určeny dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, z programů 8.1 a 8.4. 

21.3.2017 15:22:38 - aktualizováno 10.4.2017 11:32:55 | přečteno 639x | Lenka Rychtaříková | Celý článek
 
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load