Granty Libereckého kraje na ekovýchovu a zájmové kroužky v roce 2017

Na činnost středisek ekologické výchovy, různorodé ekovýchovné akce, projekty a materiály, ale také na dlouhodobou práci mysliveckých, rybářských a včelařských kroužků a oddílů mladých ochránců přírody jsou určeny dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, z programů 8.1 a 8.4. 

„Na program Podpora ekologické výchovy a osvěty máme vyčleněno 2 miliony a na program Podpora dlouhodobé práce s mládeží v oblasti životního prostředí a zemědělství pak dalších 400 tisíc korun. Žadatelé mohou získat až 100 tisíc Kč na projekt," řekl Jiří Löffelmann, člen rady kraje zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova.

Dotace jsou poskytovány až do 70 % způsobilých nákladů projektu, které mohou být z období od 1. ledna 2017 do 30. září 2018. „Žádosti budeme přijímat od 3. do 28. dubna 2017. Návrhy projektů doporučuji konzultovat s příslušnými pracovníky krajského úřadu," dodal radní Jiří Löffelmann.

Bližší informace k programům jsou k dispozici na www.dotace.kraj-lbc.cz. Tato nová součást webu Libereckého kraje má za cíl usnadnit orientaci v celém procesu administrace dotací z krajského rozpočtu.

Vytvořeno 21.3.2017 15:22:38 - aktualizováno 10.4.2017 11:32:55 | přečteno 1017x | Lenka Rychtaříková
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load