Nadace podpoří ekologickou výchovu dětí

Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor podpoří již po čtrnácté ekologickou výchovu dětí v Libereckém kraji. V letošním roce rozdělila celkem 151 333,- Kč na 14 projektů škol a organizací pracujících s dětmi a mládeží. Poradní sbor sestavený z odborníků na ekologickou výchovu vybíral celkem z 26 žádostí a doporučil správní radě, která přidělení prostředků schvaluje, ty nejkvalitnější z nich. „Jsem velice rád, že můžeme touto cestou podporovat u dětí kladný vztah k přírodě. Každý rok se sejde značné množství pěkných nápadů, což ukazuje na aktivitu škol a jejich učitelů při práci s ekologickou výchovou,“ pochvaluje si Ondřej Petrovský, ředitel nadace.

Prostředky pomohou projektům, kde školáci zkoumají či pozorují faunu a flóru v okolí jejich škol, ale i v přírodě na různých výletech a exkurzích. Program není zaměřen čistě na Jizerské hory, ale na péči o přírodu jako takovou, regionální problémy a především si klade za cíl vštípit dětem sounáležitost s přírodou a okolím, kde žijí. Samotné poznání její rozmanitosti vede k tomu, že se k ní žáci chovají s patřičnou úctou. I letos nadace podpořila realizaci několika ekologicko výchovných projektů zahrnujících většinou i praktickou část, kde se děti učí o přírodu pečovat.

Jedním z nově podpořených žadatelů je i liberecký EKOpark, kde naplánovali naučnou edukativní stezku s přitažlivým názvem „Škola hrou – volný čas a ekologie není nuda“ určenou pro děti a mládež. Jejím cílem je nabídnout návštěvníkům možnost získat povědomí o vzniku a tvorbě ekosystému. „Chceme vytvořit prostor zábavného poznávání přírody a ten nabídnout k využívání školkám, školám i volnočasovým oddílům. Hodláme vybudovat prostor plný zábavy a dobrodružství uprostřed města, který nabídne i možnost přespání ve stanech, popř. pod širým nebem,“ říká Stanislav Šťastný, předseda EKOparku.

Z grantového programu ekologické výchovy dětí bylo podpořeno celkem již 186 projektů částkou 2 433 571,- Kč. Zájem o něj každým rokem roste, což svědčí o neustále se zvyšujícím povědomí o důležitosti tohoto tématu. „Nadace se proto snaží školám a organizacím co možná nejvíce pomoci a to nejen radou, ale hlavně finančním příspěvkem. Každoročně se také zvyšuje kvalita podaných žádostí, což je jen dalším důkazem o stále vyšším standartu výuky ekologické výchovy“, dodává Petrovský.

Grantový program je financován většinou z darů firem, které nadaci podporují, zbytek hradí nadace ze svých vlastních zdrojů. „Projekt je dlouhodobě udržitelný právě díky štědré pomoci našich sponzorů, bez nich by byl velice obtížně představitelný“, uzavřel Petrovský.

Více informací:
Ondřej Petrovský
ředitel Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor
tel.: 605 701 503
e-mail: jizerky@ecn.cz, www.jizerky.ecn.cz


Vytvořeno 6.4.2016 13:12:40 | přečteno 461x | Lenka Rychtaříková
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load